רפואה ראשונית

מניעת סרטן צוואר הרחם יעילה בקרב מי שנמצאות במעקב של רופאי משפחה

רכיב חשוב בהיענות לבצוע בדיקות סקר (PAP) הינו קשר מתמשך עם הרפואה הראשונית, שיכול להשפיע מאוד על מניעת סרטן צוואר רחם מתקדם

החוקרים מאוניברסיטת אונטריו שבקנדה הראו באופן מובהק שיש קשר בין האפשרות למנוע סרטן צוואר הרחם מתקדם באמצעות בדיקות PAP מוקדמות לבין ההשפעה שיש לרפואה ראשונית על ההנעה לבצוע בדיקה זו בנשים מעל גיל 18. במאמר ב- International Journal of Gynecologic Cancer הם מדגימים את חשיבות המניעה הראשונית והשניונית בהכחדת סרטן צוואר הרחם.

במחקר מבוסס-אוכלוסייה באונטריו, קנדה, נחקרו כל הנשים (n = 5548) מעל גיל 18 שאובחנו כחולות בסרטן צוואר הרחם בין ינואר 2006 לדצמבר 2015. קבוצת הביקורת היו נשים (n = 27 740) מעל גיל 18 וללא אבחנה של סרטן צוואר הרחם. לכל מקרה מאובחן הוצמדו, לפי שנת לידה, חמש נשים מקבוצת הביקורת. נתונים סטטיסטיים תיאוריים שימשו להשוואה בין החולים וביקורות. רגרסיה לוגיסטית ו-multiple imputations שימשו כדי להעריך את המתאם בין רישום במרפאה ראשונית לאבחון סרטן צוואר הרחם.

44% מהחולות שאובחנו עם סרטן צוואר הרחם מתקדם ו-56% מהנשים בקבוצת הביקורת ביצעו בדיקת סקר לגילוי מוקדם 10 שנים לפני תאריך המדד. הסיכוי שביצעו בדיקת PAP בשלוש ובעשר השנים שקדמו לתאריך החתך (INDEX DATE), היה גבוה יותר בקרב חולות שהיו רשומות אצל  רופא ראשוני (יחס צולב: OR 3.5 ו-5.1 בהתאמה, p<0.001). הקורלציה בין ביצוע בדיקת הסריקה לבין שכיחות סרטן צוואר הרחם המתקדם (שלב II-IV) הושפעה ע"י רישום במרפאה ראשונית: אם המטופלת הייתה רשומה במרפאה כזו ועברה לפחות בדיקת סינון אחת בעשר השנים הקודמות, הסיכון הצולב לפיתוח סרטן צוואר הרחם מתקדם היה 0.42 (רווח בר-סמך: 0.40 עד 0.43 CI 95%); אם המטופלת לא הייתה רשומה במרפאת רפואה ראשונית, היחס צולב היה 0.78 (רווח בר-סמך 0.72 עד 0.84 CI 95%).

רישום במרפאה ראשונית הביא לאפקט חיובי של ביצוע בדיקת סריקה לסרטן צוואר הרחם ועל שכיחות סרטן צוואר הרחם המתקדמת. לפיכך, יש לעשות מאמצים להגדיל את יכולתם של נותני טיפול ראשוני להציע בדיקות סריקה כדי למגר את סרטן צוואר הרחם.

מקור:

D'Angelo SP, Bhatia S,Bernard L, Fearon D, McFaul S, Faught W. Role of primary care enrolment in advanced cervical cancer diagnosis: a population-based case-control study. Int J Gynecol Cancer. 2020;30(1):29-34. doi:10.1136/ijgc-2019-000713

נושאים קשורים:  רפואה ראשונית,  אונקולוגיה,  נשים,  מחקרים,  סרטן צוואר הרחם
תגובות