מחלת ריאות חסימתית כרונית

הנטל של מחלת ריאות חסימתית כרונית לעומת סרטן ריאות

מחקר זה הראה כי הנטל שחווים מטופלים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית, הוא זהה ואף גדול במרבית הפרמטרים, מהנטל שחווים מטופלים הסובלים מסרטן ריאות

23.11.2020, 16:27

מחלת ריאות חסימתית כרונית וסרטן ריאות הן מחלות המהוות נטל על המטופל ומשפיעות על תפקודו ואיכות חייו. השוואת הנטל בין מחלות אלו נדרשת על מנת לקבוע האם הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית צריכים להיות מטופלים בגישה של טיפול פליאטיבי. ההחלטה על הגישה הטיפולית הפליאטיבית צריכה להתבסס על צרכים ולא על אבחנה או פרוגנוזה, אך היא מוגבלת אצל אנשים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית.

מטרת מחקר זה הייתה להשוות מחקרים המשווים את נטל מחלת ריאות חסימתית כרונית וסרטן ריאות, בכדי להעריך את הצורך היחסי בטיפול פליאטיבי.

במחקר זה התבצעה סקירה שיטתית של מחקרים תצפיתיים וכמותיים שהתפרסמו עד ספטמבר 2019. בסקירה לא הוצבו גבולות לשלבי המחלה השונים והסיכון להטייה הוערך באמצעות כלי הסוכנות למחקר בריאות ואיכות (Agency for Healthcare Research and Quality tool).

מתוך 790 מאמרים שנבדקו, 13 מאמרים, המדווחים על 11 מחקרים שונים, נכללו. הסיכון שהעורך להטיה היה ברמה בינונית. פרט לכאבים, הנטל ממחלת ריאות חסימתית כרונית היה משמעותי לפחות כמו מסרטן הריאות. כאשר קשיי נשימה וההשפעות על התפקוד היו אף גרועות באופן משמעותי אצל הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית. מחקרים אורכיים מצביעים על כך שאנשים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית חיים עם נטל לאורך זמן רב יותר.

מחקר זה הראה כי יש לעשות מאמצים להבטיח שהגישה לטיפול פליאטיבי תואמת את הנטל המשמעותי והארוך זמן של מחלת ריאות חסימתית כרונית. מחקרים עתידיים אמורים להבהיר האם הטיפול בנטל של מחלות ריאות חסימתיות כרוניות וסרטן ריאות דורש גישות שונות.

מקור: 

Luckett T. Et al. (2020) Palliative Medicine 34(10):1291-1304.

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  סרטן ריאות,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות