מלנומה

הקשר בין צריכת פירות הדר והסיכון למלנומה

במחקר זה נמצא כי צריכה מוגברת של פירות הדר מעלה את הסיכון למלנומה

היארעות מלנומה נמצאת במגמת עליה משמעותית בכל רחבי העולם. פסורלן, פוטוקרצינוגן ידוע, נמצא בכמויות רבות ובאופן טבעי בפירות הדר ומוצריהם, נתון שהוביל להשערה כי צריכה מרובה שלהם עלולה להגביר את הסיכון למלנומה.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת British Journal of Dermatology, חוקרים בחנו את הקשר בין צריכת פירות הדר באופן כללי וצריכה של מוצרי פירות הדר מסויימים עם הסיכון למלנומה. כמו כן, החוקרים בחנו אינטראקציות בין צריכה כללית של הדרים עם גורמי סיכון מבוססים למלנומה. נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לינארית להערכת יחס הסיכויים ואינטרוולים של רווח בר סמך 95% עבור הקשר בין צריכת פירות הדר עם הסיכון למלנומה, בקרב 1,592 מקרים ו-197,372 מקרי ביקורת מה- UK Biobank. מידע אודות צריכת הדרים נאסף באמצעות 5 סבבים של שאלונים שנערכו כל 24 שעות. להגדרת תוצא של מלנומה נעשה שימוש בקודים של ה-International Classification of Disease.

החוקרים מצאו כי לאחר תקנון לגורמים מבלבלים אפשריים, למשתתפים בקבוצת הצריכה הגדולה ביותר של פירות הדר (מעל 2 מנות ביום) היה סיכון מוגבר יותר למלנומה באופן מובהק (יחס סיכוי 1.63, רווח בר סמך 95% 1.24-2.12) בהשוואה לקבוצה שלא צרכה כלל פירות הדר. עבור מוצרי הדר ספציפיים, למשתתפים אשר צרכו במידה הרבה ביותר תפוזים ומיץ תפוזים (מעל מנה ביום) נמצא סיכון מוגבר באופן מובהק למלנומה, בהשוואה לאלה שלא צרכו מוצרי הדר כלל (יחס סיכוי 1.79, רווח בר סמך 95% 1.07-2.78, ו-1.54, רווח בר סמך 95% 1.10-2.10), בהתאמה. למטופלים עם עור בהיר\בהיר מאוד וצריכה מרובה של פירות הדר אף נמצא סיכון מוגבר יותר למלנומה (יחס סיכוי 1.75, רווח בר סמך 95% 1.31-2.29).

החוקרים סיכמו כי צריכה מוגברת של פירות הדר קשורה עם סיכון מוגבר למלנומה. תיקוף נוסף של ממצאים אלה עשוי להוביל לאסטרטגיות משופרות למניעת מלנומה.

מקור: 

Marley AR, Li M, Champion VL, Song Y, Han J, Li X. Br J Dermatol. 2021;10.1111/bjd.19896. doi:10.1111/bjd.19896

נושאים קשורים:  מלנומה,  פירות הדר,  מחקרים
תגובות