מחקרים

האם טיפול בקרצינומה אורותליאלית גרורתית עם כימותרפיה מבוססת פלטין עדיף על כימותרפיות אחרות?

חוקרים השוו בין טיפול עם כימותרפיה מבוססת או לא-מבוססת פלטין, במטופלים עם קרצינומה אורותליאית גרורתית שטופלו בעבר בציספלטין למחלה מקומית, ומצאו כי ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא מחלה דומות

כימותרפיה, תופעות לוואי (צילום: אילוסטרציה)

טרם התברר מהו הטיפול הכימותרפי המיטבי עבור מטופלים שקיבלו ציספלטין לטיפול בקרצינומה אורותליאלית (UC) מקומית ופיתחו מחלה גרורתית.

במחקר שפורסם בכתב העת Clinical Genitourinary Cancer ערכו החוקרים השוואה בין היעילות של כימותרפיות מבוססות פלטינה (PBC) לעומת כימותרפיות שאינה מבוססות על פלטינה (NPBC) המשמשות כקו טיפולי ראשון בגרורות.

הנתונים נאספו ממחקר ה-Retrospective International Study of Cancers of the Urothelial Tract (RISC), מאגר של 3,024 חולים מ-28 מרכזים אקדמיים בינלאומיים מהשנים 2005-2012.

הקריטריונים להיכללות במחקר היו: (1) קרצינומה אורותליאלית ניכרת; (2) גידול ראשוני בכל אתר שהוא; (3) cT2-4, cN0-N2, cM0;י(4) קבלת כימותרפיה המכילה ציספלטין לפני ניתוח/ הקרנה; ו-(5) קבלת כימותרפיה ציטוטוקסית כקו-ראשון נגד גרורות. ניתוח סטטיסטי רב-משתני במודל הסיכונים הפרופורציונליים של Cox שימש להערכת ההישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS) וההישרדות כוללת (OS) מיום קבלת כימותרפיה לטיפול במחלה גרורתית ועד ליום הצנזורה ((date of censor).

132 חולים עמדו בקריטריונים ונכללו במחקר (n = 74 PBC; n = 58 NPBC). המשך החציוני של ההישרדות הכוללת החציונית עמד על 8.13 חודשים (טווח בין-רבעוני [IQR], 4.87-16.64 חודשים) ו-8.77 חודשים (טווח בין-רבעוני, 4.01-13.49 חודשים) עבור PBC ו-NPBC, בהתאמה. לא נצפה הבדל בין PBC ל-NPBC, לא מבחינת ההישרדות הכוללת (יחס סיכונים [HR] 1.04; רווח בר-סמך [CI] 95%: 0.64-1.69 ;P = 0.87) ולא מבחינת ההישרדות ללא מחלה (יחס סיכונים 0.86; רווח בר-סמך 95%: 0.56-1.31, P = 0.48). עם זאת, עבור חולים שקיבלו כימותרפיה יותר משנה לאחר כימותרפיה סביב ניתוח / הקרנות, ההישרדות הכוללת תחת טיפול עם PBC הייתה גבוה יותר מאשר תחת טיפול עם NPBC (יחס סיכונים 0.31; רווח בר-סמך 95%: 0.10-0.92; P=0.03).

לסיכום, לא נצפה הבדל מובהק בין התוצאים של טיפול באמצעות PBC לעומת NPBC בחולים עם קרצינומה אורותליאלית גרורתית שקיבלו בעבר כימותרפיה על בסיס ציספלטין למחלה מקומית. עם זאת, כעבור שנה או יותר מהטיפול הראשון, ההישרדות הכוללת תחת PBC הייתה טובה יותר.

מקור: 

Do, OA et al. Clinical Genitourinary Cancer. 2021 Apr;19(2):125-134. doi: 10.1016/j.clgc.2020.10.006.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה אורותליאלית,  כימותרפיה,  פלטינה,  ציספלטין,  גרורות
תגובות