מחקרים

תבחינים להערכת הביטוי של PDL-1 בסרטן הקיבה

חוקרים השוו בין היכולת של שני תבחינים מעבדתיים להעריך את הביטוי של PDL-1 ברקמות של גידולים ממאירים של הקיבה, ומצאו כי לתבחינים 28-8 pharmDx ו-22C3 יכולות דומות

13.09.2021, 14:23
קיצור קיבה (אילוסטרציה)
קיבה (אילוסטרציה)

ניסויים קליניים מהעת האחרונה הציגו את ההשפעות הטיפוליות המבטיחות של פמברוליזומאב (pembrolizumab) ואופדיבו (nivolumab) במסגרת הטיפול בחולים עם סרטן קיבה בשלב מתקדם. נכון לעכשיו, בדיקת ה-PD-L1 22C3 pharmDx היא התבחין האבחנתי היחיד להערכת הבטיחות והיעילות של השימוש פמברוליזומאב.

מחקר שפורסם בכתב העת Modern Pathology נערך במטרה להשוות בין הבדיקות 22C3 pharmDx ו-28-8 pharmDx, תבחין אבחנתי משלים עבור אופדיבו, בהקשר של הטיפול בסרטן הקיבה.

במחקר זה, מבחני pharmDx 22C3 ו-28-8 בוצעו על אותם גושי רקמה של אדנוקרצינומה של הקיבה, שקובעו בעזרת בפורמלין והוטבעו בפרפין (n = 55). שיעור הקונקורדנציה הוערך באמצעות ציונים חיוביים משולבים (CPS) עם ערכי סף של 1, 10 ו-50.

שיעור התוצאות החיוביות ל-PD-L1 עם CPS של 1 או יותר של תבחין ה-22C3 pharmDx היה 45.5% והשיעור המקביל של תבחין ה-28-8 pharmDx עמד על 49.1%.

תחת CPS עם ערך סף של 1, אחוז ההסכמה הכולל עמד על 96.4%. אחוז ההסכמה החיובית עמד על 93.3%, ואחוז ההסכמה השלילית היה 100%.

כל המקרים שנמצאו חיוביים ל-PD-L1 באמצעות תבחין ה-22C3 pharmDx  נמצאו כחיוביים גם בתבחין ה- 28-8 pharmDx. תחת CPS עם ערך סף של 10, אחוז ההסכמה הכולל היה 96.4%, ותחת ערך סף של 50 שני התבחינים הציגו 100% התאמה.

בתבחין ה-28-8 pharmDx  נצפו לעתים קרובות צביעות ציטופלסמיות לא ספציפיות ברקמות הרקע ובתאי הגידול.

בהשוואה של תוצאות שני התבחינים לתגובה הקלינית לאימונותרפיה, נמצא כי שיעור התגובה הכולל היה גבוה יותר בחולים עם PD-L1 CPS ≥ 1 מאשר בחולים שהיו שליליים ל-PD-L1י(22C3 pharmDx, P = 0.001; 28-8 pharmDx, P = 0.002).

לסיכום, שני התבחינים היו דומים מאוד להערכת הטיפול בסרטן הקיבה, בחיתוך CPS של 1, 10 ו-50. תוצאות אלו משמשות כעדות לכך שניתן להשתמש לחלופין בשני תבחיני ה-PD-L1 במסגרת הטיפול בסרטן הקיבה.

מקור: 

Ahn, S et al. Modern Pathology. 2021 Sep;34(9):1719-1727.doi: 10.1038/s41379-021-00823-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הקיבה,  פמברוליזומאב,  אופדיבו
תגובות