מחקרים

האם גיל מהווה גורם סיכון בסרטן ממוין בבלוטת התריס?

לגיל יש השפעה שלילית מובהקת על תוצאים של סרטן בלוטת התריס מסוג פוליקולרי ופפילרי, עם ערכי סף מיטביים שונים בין תתי-הסוגים הללו

סרטן בלוטת התריס (אילוסטרציה)
סרטן בלוטת התריס (אילוסטרציה)

מחקרים עדכניים מציעים כי ניתן לשפר את מערכת ריבוד הסיכונים עבור סרטן ממוין בבלוטת התריס (Differentiated Thyroid Cancer -DTC) של הארגון האמריקאי למחלות בלוטת התריס (American Thyroid Association - ATA) משנת 2015 על ידי הוספה של משתנה גיל. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעה של גיל על תוצאי מחלה עבור חולים בסיכון גבוה לפי ATA, עם דגש על ההבדל בין חולים עם סרטן בלוטת מגן מסוג פפילרי (PTC) לעומת פוליקולרי (FTC).

המחקר בוצע בשיטה רטרוספקטיבית בו נכללו מטופלים בוגרים עם DTC בסיכון גבוה מבית חולים אוניברסיטאי בהולנד. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית ומודל סיכון יחסי של COX על מנת להעריך את ההשפעה של גיל (בעת האבחון) ומגוון ערכי סף של גיל (במרווחים של 5 שנים בין גיל 20 ו-80 שנים) על; (א) תגובה לטיפול, (ב) השגת מצב ללא עדות למחלה (No Evidence of Disease - NED), (ג) הישנות ו-(ד) תמותה מקושרת למחלה (Disease-Specific Mortality - DSM).

במחקר השתתפו 236 נבדקים עם DTC בסיכון גבוה לפי סיווג ATA (32% מהם עם FTC), אשר עקבו אחריהם למשך חציוני של 6 שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי לגיל, כמשתנה דיכוטומי או רציף, היה השפעה מובהקת על תגובה חיובית לטיפול ראשוני, התפתחות NED, הישנות ו-DSM עבור PTC וגם FTC. עבור FTC נמצא כי ערך סף של 65 או 70 שנים הדגים ביצועים טובים ביותר עבור המודל הסטטיסטי. עבור PTC ערך זה עמד על 50 או 60 שנים.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור אוכלוסיית המטופלים עם DTC בסיכון גבוה, לגיל מתקדם יש השפעה שלילית מובהקת על תוצאי המחלה. החוקרים מצאו כי יש ערכי סף שונים לגיל המטופלים בין PTC ל-FTC אשר מנבאים תוצאים חיוביים יותר. משום כך, החוקרים ממליצים על הוספת משתנה גיל למערכת ריבוד הסיכונים של ה-ATA על מנת לשפר את מדד הסיכונים.

מקור: 

Evert F. S. van Velsen, et al. (2021). “The influence of age on disease outcome in 2015 ATA high-risk differentiated thyroid cancer patients”. European Journal of Endocrinology, September 2021. Vol. 185, Issue 3, p. 421-429. doi.org/10.1530/EJE-21-0365

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן בלוטת התריס,  גורמי סיכון
תגובות