מחקרים

האם BPH היא גורם מגן מסרטן של הערמונית?

חוקרים מצאו כי נפח גדול של האונה המרכזית של הערמונית עקב BPH קשור לסיכון נמוך לסרטן בערמונית

01.11.2021, 16:14
ערמונית (איור: אילוסטרציה)
ערמונית (איור: אילוסטרציה)

הקשר המבני בין היפרפלזיה שפירה של הערמונית (BPH) לבין סרטן הערמונית (Pca) הינו שנוי במחלוקת. מחקר שפורסם בכתב העת The Prostate נערך במטרה לבחון את הקשר שבין מדדים כמותיים מורכבים שונים של הערמונית וסרטן ערמונית, באמצעות הדמיית MRI.

במחקר נכללו 405 חולים שעברו MRI של הערמונית וכן ביופסיה ו/או כריתת ערמונית בין ינואר 2019 עד ינואר 2021 במוסד אחד. החוקרים העריכו את נפח האונה המרכזית (CG) והאזור הפריפרי (PZ) באמצעות מדדים של פילוח הנפח (Segmentation volumetric methods). כמו כן נמדדו העובי הממוצע של אזור ה-PZ ומקדם הדיפוזיה הנצפית (ADC), שהינו סמן של רכיבים היסטולוגיים בסיסיים. לאחר מכן בוצע ניתוח בשיטה של רגרסיה לוגיסטית רב משתנית, עם תוצאים של ≥ Grade Group (GG) 2 Pca ומחלה רב מוקדית.

בניתוח הרב משתני, נפחי CG גבוהים היו קשורים לסיכון נמוך יותר למחלה של ≥ GG2 (n=227; יחס סיכויים [OR] = 0.97, רווח בר-סמך 95%: 0.96-0.98; p <0.0001), תוך התחשבות בנפח (p = 0.18) ועובי (p = 0.70) של PZ. לכל עלייה של סמ"ק בנפח ה-CG, חלה ירידה של כ-3% בסיכויים למחלה של ≥GG2.

ממצאים דומים נצפו במחלות רב מוקדיות (n=180; יחס סיכויים=0.97, 0.96-0.98; p <0.0001). יש לציין כי מקדם הדיפוזיה הנצפית של ה-PZ הנורמלי לא היה קשור באופן מובהק לנפח ה-CGי(p = 0.21) או לניבוי מחלה (p = 0.49).

לסיכום, הגדלת נפח האונה המרכזית של הערמונית, המונעת על ידי BPH, קשורה לסיכויים נמוכים יותר לסרטן משמעותי של הערמונית, כולל מחלות מולטיפוקליות. לעומת זאת, שינויים אנטומיים והיסטולוגיים ב-PZ לא תרמו לסיכון לסרטן. הממצאים תומכים בכך ש-BPH מגביל צמיחה של גידולים, בהתאם לתחזיות שנערכו על פי מודל מכנו-ביולוגי תיאורטי.

מקור: 

Nandalur, KR et al. The Prostate. 2021 Oct;81(14):1097-1104.doi: 10.1002/pros.24207

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפרפלזיה שפירה של הערמונית,  סרטן ערמונית
תגובות