מחקרים

בדיקות סקר לסרטן חלל הפה באזורים דלי משאבים

עובדי בריאות בקהילה שהוכשרו לכך יכולים לבצע בדיקות סקר בהסתכלות לזיהוי מוקדם של סרטן חלל הפה ברגישות וסגוליות גבוהים מאוד, בהשוואה לבדיקות סקר על ידי רופאי שיניים מוסמכים

16.03.2022, 15:59

סקירה בהסתכלות עבור זיהוי של סרטן חלל הפה נמצא שימושי במחקרים קלינים אקראיים גדולים בעיר קרלה שבהודו. מחקרים אלו הראו הפחתה משמעותית בתמותה מסרטן זה במקומות שביצעו סקירות בהסתכלות. על מנת להתגבר על המחסור באנשי צוות רפואי באזורים דלי משאבים, הציעו להיעזר בעובדי בריאות בקהילה לביצוע סקירות אלו.

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההיתכנות להיעזר בעובדי בריאות בקהילה לביצוע סקירות, בעזרת תוכנת צילום במכשיר הסלולרי, לצורך זיהוי מוקדם של סרטן של חלל הפה.

המחקר בוצע בשיטת חתך בו השתמשו במדגם מקומי מ-10 אזורים במחוז Gautam Budhnagar שב-Uttar Pradesh בהודו, לבחינת היתכנות לזיהוי נגעים בחלל הפה על ידי עובדי בריאות בקהילה. במחקר השוו בין הנגעים שזוהו בעזרת תוכנה שבמכשיר הסלולרי לבין תוצאות בדיקת סקר אצל רופא שיניים מוסמך במרפאה סוקרת. גברים ונשים בגילאי 30 שנים ומעלה, או נבדקים צעירים יותר עם רקע של עישון היו זכאים להגיע לבדיקת סקר.

במחקר נסקרו 1,200 נבדקים על ידי עובדי בריאות בקהילה במהלך ביקורי בית. 1,018 נבדקים (526 גברים [51.7%], גיל ממוצע של 35±16 שנים) הופנו לאחר מכן למרפאת שיניים לבדיקת סקר על ידי רופא שיניים מוסמך. תוצאות המחקר הדגימו תאימות כמעט מוחלטת (k=0.9) בין הממצאים של עובדי בריאות בקהילה לבין רופאי השיניים בנוגע לזיהויי נגעים חשודים ובשלילת נגעים שאינם חשודים לסרטן חלל הפה, עם רגישות כוללת של 96.69% (רווח בר-סמך של 95%, 94.15-98.33), וסגוליות של 98.69% (רווח בר-סמך של 95%, 97.52-99.4).

מסקנת החוקרים הייתה כי עובדי בריאות בקהילה שהוכשרו לכך, לאחר תקופת ליווי והשגחה על ידי רופאי שיניים מוסמכים, מסוגלים לבצע בדיקות סקר של חלל הפה לזיהוי מוקדם של סרטן חלל הפה. ממצאים אלו מציעים כי ניתן להכשיר בהצלחה עובדי בריאות בקהילה לביצוע בדיקות סקר אלו באזורים דלי-משאבים.

מקור:

Thampi V, et al. (2022) “Feasibility of Training Community Health Workers in the Detection of Oral Cancer.” JAMA Open Network, January 2022. Vol. 5, Issue 1, e2144022. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44022

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן חלל הפה,  בדיקות סקר,  עובדי בריאות,  משאבים דלים,  רופאי שיניים
תגובות