מחקרים

טיפול קרינתי לקרצינומה עורית של תאים קשקשיים עם שוליים נקיים בניתוח

לא נמצא יתרון לטיפול רדיותרפי אדג׳ובנטי בסרטן עור לאחר ניתוח עם שוליים נקיים

10.07.2022, 13:55
קרצינומת תאי קשקש (אילוסטרציה)

התפקיד של טיפול אדג׳ובנטי עם רדיותרפיה לקרצינומה עורית של תאים קשקשיים בסיכון גבוה לאחר ניתוח עם שוליים שליליים עדיין איננו ברור עד תום. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לערוך סקירת ספרות שיטתית וניתוח על אשר יבחן את הסיכון לתוצאים גרועים במטופלים אשר עברו ניתוח בלבד לעומת אלה שקיבלו בנוסף טיפול אדג׳ובנטי עם רדיותרפיה.

במחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology ערכו החוקרים סקירת ספרות מקיפה במאגרי המידע PubMed, Embase ו-Cochrane Library. לאחר מכן את ניתוח העל ביצעו החוקרים לפי שיטת מודל האפקט האקראי.

בניתוח הסופי נכללו 33 מחקרים שכללו 3,867 מקרים של קרצינומה עורית של תאיים קשקשיים בסיכון גבוה. תוצאות המחקר לא הדגימו הבדלים מובהקים סטטיסטית בתוצאים הגרועים בין קבוצת המטופלים שעברו ניתוח בלבד לבין קבוצת המטופלים שעברו ניתוח וקיבלו טיפול אדג׳ובנטי עם רדיותרפיה. האומדים לחזרה מקומית בקבוצת הניתוח בלבד לעומת קבוצת הניתוח וטיפול אדג׳ובנטי היו 15.2% (רב״ס 95% - 6.3-27%) לעומת 8.8% (רב״ס 95% - 1.6-20.9%), לגרורות אזוריות 11.5% (רב״ס 95% -7.2-16.7%) לעומת 4.4% (רב״ס 95% - 0-18%), לגרורות מרוחקות 2.6% (רב״ס 95% - 0.6-6%) לעומת 1.7% (רב״ס 95% - 0.2-4.5%) ולתמותה ספציפית למחלה 8.2% (רב״ס 95% - 1.2-20.6%) לעומת 19.7% (רב״ס 95% - 3.8-43.7%), בהתאמה.

ממחקר זה עולה כי עבור מטופלים עם קרצינומה עורית של תאים קשקשיים בסיכון גבוה אשר קיבלו טיפול כירורגי שהדגים שוליים נקיים, לא היה הבדל מובהק בתוצאים גרועים בקרב מטופלים שעברו ניתוח בלבד לעומת אלה שקיבלו טיפול אדג׳ובנטי עם רדיותרפיה בנוסף. עם זאת, דרושים ניסויים קליניים אשר יגדירו את היתרונות של טיפול רדיותרפי אדג׳ובנטי במתאר זה.

מקור:

Kim Y. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.11.059

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה של תאי קשקש,  טיפול אדג'ובנטי,  רדיותרפיה
תגובות
14.07.2022, 21:12

מחקר מעניין ומעורר מחשבה. יחד עם זאת טיפול קרינתי משלים מבוצע במקרים שנשפטו כבעלי גורמי סיכון לחזרה ולכן יש כאן selection bias. לא מצאתי במאמר אינפורמציה המעידה שהחוקרים הצליחו לנטרל את ההטייה הזו במיוחד שמרבחת המחקרים שנכללו באנליזה היו רטרוספקטיביים והיו חסרים נתונים על המטופלים. משכך, העובדה שלא נמצא הבדל בסיכון לחזרה מקומית וגרורות דווקא מצביעה על ייתרון לטיפול הקרינתי האדג'ובנטי.
אני לא הייתי מוותר ולא אוותר על טיפול אדג'ונבטי קרינתי למקרים המתאימים על סמך המחקר הזה.