מחקרים

היחס בין עלייה בעובי ברסלואו והישרדות במלנומה

לא קיים קשר פרוגרסיבי בין עובי ברסלואו להישרדות כללית במלנומה

05.09.2022, 17:43

הישרדות נוטה לרדת ככל שעובי ברסלואו של מלנומה ראשונית עולה. עם זאת, מעט מאוד ידוע אודות הערך הפרוגנוסטי של עובי ברסלואו במטופלים עם מלנומות עבות מאוד. לכן, ניסו החוקרים להעריך את ההישרדות בקרב מטופלים עם מלנומות עם 4.0 מ״מ ומעלה בעובי ברסלואו.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology כלל עוקבה מאוגמת של 5,595 מטופלים (4,107 הולנדים ו-1,488 אוסטרלים) עם מלנומה בעובי 4.0 מ״מ ומעלה אשר אובחנו בין 2000 ו-2014. על מנת להעריך את ההישרדות הכללית ואת ההישרדות ללא הישנות מחלה חוללו החוקרים רגרסיות קוקס סטנדרטיות ו-spline.

זמן המעקב החציוני במחקר עמד על 3.4 שנים. תוצאות המחקר הראו כי יחסי הסיכונים המתמשכים עבור הישרדות כוללת והישרדות ללא הישנות מחלה עלו באופן יציב ככל שעובי ברסלואו עלה ל-15 מ״מ, התייצבו באזור ה-20 מ״מ עובי וירדו לאחר מכן. כמו כן, בהגדרת מטופלים עם מלנומה בעובי 4 עד 10 מ״מ כקבוצת ייחוס, יחס הסיכונים הקטגורי להישרדות כוללת עלה עד לקבוצת ה-15 מ״מ עד 20 מ״מ עלה ואז ירד בקבוצת גדולות יותר (יחס סיכונים בקבוצת ה-10-15 מ״מ – 1.46, רב״ס 95% - 1.29-1.66, p<0.0001; יחס סיכונים בקבוצת ה-15-20 מ״מ – 1.97, רב״ס 95% - 1.55-2.51, p<0.0001; יחס סיכונים בקבוצת ה-20 מ״מ ומעלה – 1.36, רב״ס 95% - 1.07-1.84, p=0.045). עבור הישרדות ללא הישנות מחלה התקבלו מגמות דומות.

מחקר זה היה מחקר רטרוספקטיבי ועוקבות המטופלים עם מלנומות בגודל 15-20 מ״מ ו-20 מ״מ ומעלה היו קטנות. עם זאת, היחס הפרוגרסיבי בין עלייה בעובי ברסלואו וירידה בהישרדות אובד במטופלים עם מלנומה בעובי 15 מ״מ ומעלה.

מקור:

El Sharouni M. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2022.01.040

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  עובי ברסלו,  הישרדות
תגובות