מחקרים

מידת הסיכון להתפתחות סרטן ריאה אצל מעשנים ומעשנים לשעבר

נמצא כי גם במטופלים שלא הומלץ להם לעבור בדיקת סקר שנתית לזיהוי סרטן ריאה ישנם מטופלים שנמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות סרטן ריאה

27.11.2022, 14:06
עישון (אילוסטרציה)
עישון (אילוסטרציה)

כח המשימה של שירותי המניעה בארצות הברית לא ממליצים על בדיקת סקר שנתית בעזרת טומורגפיה ממוחשבת במנה קטנה (Low-Dose Computed Tomography - LDCT) עבור מבוגרים בגילאי 50-80 שנים שבעברם 20 שנות עישון קופסה והפסיקו לעשן לפני 15 שנים ומעלה, או מעשנים בהווה עם פחות מ-20 שנות עישון קופסה. מטרת המחקר הייתה לקבוע את הסיכון להתפתחות סרטן ריאה במטופלים קשישים עבורם סקירה שנתית בעזרת LDCT לא מומלצת.

מחקר עוקבה זה השתמש במאגר הנתונים של מחקר CHS (Cardiovascular Health Study) שנאסף מהמכון לבריאות הלב הריאה והדם, שתרמו לביצוע המחקר. ה-CHS גייסו 5,888 מטופלים בגילאי 65 שנים ומעלה המתגוררים בקהילה החל מתאריך יוני 1989 ועד יוני 1993, עבורם נאסף מידע, כולל על אודות הרגלי העישון של הנבדקים. ניתוח נתונים במחקר זה בוצע עבור 4,279 נבדקים ללא סרטן עבורם היה מידע מספק על אודות הרגלי העישון שלהם.

התוצא העיקרי שנבדק היה שיעורי היארעות של סרטן ריאה בתקופת מעקב חציונית של 13.3 (טווח בין-רבעוני של 7.9-18.89) שנים (טווח של 0-22.6 שנים) עד 31 לדצמבר 2011. החוקרים השתמשו במודל סיכון של Fine-Gray על מנת להעריך את ההיארעות של סרטן ריאה בנוכחות סיכון מתחרה של מוות. החוקרים השתמשו במודל רגרסייה מסויימת לסיבה על שם COX על מנת להעריך יחסי סיכונים ורווחי בר-סמך.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

במחקר השתתפו 4,279 נבדקים שגוייסו בעזרת CHS (גיל ממוצע של 72.8±5.6 שנים, 2,450 [57.3%] נשים, 663 [15.5%] נבדקים ממוצע אפרו-אמריקאי, 3,585 [83.8%] ממוצע לבן ו-31 [0.71%] ממוצא אתני אחר) שנכללו בניתוח הנתונים. מבין 861 נבדקים עם רקע של עישון לא כבד (מתחת ל-20 שנות קופסה), משך העישון החציוני עמד על 7.6 (טווח בין-רבעוני של 3.3-13.5) שנות קופסה עבור 615 מעשנים לשעבר שנגמלו מעישון לפני יותר מ-15 שנים, 10 (טווח בין-רבעוני של 5.3-14.9) שנות קופסה עבור 146 מעשנים לשעבר שנגמלו לפני פחות מ-15 שנים ו-11.4 (טווח בין-רבעוני של 7.3-14.4) שנות קופסה עבר 100 מעשנים בהווה. מבין 1,445 נבדקים עם רקע של עישון כבד (מעל 20 שנות קופסה), משך העישון החציוני עמד על 34.8 (טווח בין-רבעוני של 26.3-48) שנות קופסה עבור 516 מעשנים לשעבר שנגמלו לפני יותר מ-15 שנים, 48 (טווח בין-רבעוני של 35-70) שנות קופסה עבור 497 מעשנים לשעבר שנגמלו לפני פחות מ-15 שנים ו-48.8 (טווח בין-רבעוני של 31.6-57) שנות קופסה עבור 432 מעשנים בהווה.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות של סרטן ריאה במטופלים שלא עישנו מעולם עמדו על 0.5% (10/1,973), במטופלים עם רקע של עישון של פחות מ-20 שנות קופסה עמדו על 5% (5/100) ובמטופלים עם רקע של עישון כבד (מעל 20 שנות קופסה) שנגמלו לפני יותר מ-15 שנים עמדו על 5% (26/516). בהשוואה למטופלים שלא עישנו מעולם, יחסי הסיכונים מסויימים לגורם להיארעות של סרטן ריאה בשתי הקבוצות שלא מומלץ להם לעבור בדיקות סקר בעזרת LDCT עמדו על 10.54 (רווח בר-סמך של 95%, 3.6-30.83) עבור מטופלים עם רקע של עישון לא כבד ועל 11.19 (רווח בר-סמך של 95%, 5.4-23.21) עבור מטופלים עם רקע של עישון כבד שנגמלו לפני יותר מ-15 שנים. יחסי הסיכונים המתוקננים לפי גיל, מין ומוצא אתני עמדו על 10.06 (רווח בר-סמך של 95%, 3.41-29.7) עבור מטופלים עם רקע של עישון לא כבד ו-10.22 (רווח בר-סמך של 95%, 4.86-21.5) עבור מטופלים עם רקע של עישון כבד שנגמלו לפני יותר מ-15 שנים, בהשוואה למטופלים שלא עישנו מעולם.

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור מטופלים שאין להם המלצה רשמית לעבור בדיקת סקר בעזרת LDCT, יש סיכון מוגבר להתפתחות של סרטן ריאה. משום כך, יש צורך במודל ניבוי לצורך זיהוי של תתי-קבוצות עם סיכון מוגבר להתפתחות סרטן לביצוע בדיקות סקר.

מקור:

Faselis C, Nations JA, Morgan CJ, et al. Assessment of Lung Cancer Risk Among Smokers for Whom Annual Screening Is Not Recommended. JAMA Oncol. 2022;8(10):1428–1437. doi:10.1001/jamaoncol.2022.2952

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  עישון,  גמילה מעישון,  בדיקות סקר,  טומוגרפיה ממוחשבת
תגובות