מחקרים

מוטציית Exon20ins בסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים משפיעה על השרידות

חולי סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים עם מוטציית Exon20ins ב EGFR מהווים תת-קבוצה המתאפיינת עם אפשרויות טיפוליות מצומצמות יותר, ועם פרוגנוזה גרועה יותר

30.11.2022, 17:59
תאי סרטן ריאה (הדמיית אילוסטרציה)

ישנן עדויות מוגבלות בלבד של נתוני עולם אמיתי בקנדה על חולי סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) חיובי ל-EGFR. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Current Oncology', החוקרים השתמשו במסדי נתונים מינהליים באלברטה, קנדה, על מנת להעריך את הבדיקות ל-EGFR ואת שכיחות מוטציות הדה נובו ב-NSCLC גרורתי. בנוסף, החוקרים בדקו את המאפיינים, את דפוסי הטיפול ואת התוצאים באנשים עם מוטציות Exon 19,יL858R ו-Exon20ins.

מנתוני המחקר עולה כי בין השנים 2013-2019, 2,974 מטופלים עברו בדיקת EGFR, כאשר 451 מתוכם (15.2%) נמצאו חיוביים ל-EGFR. מבין אלו החיוביים ל-EGFR, ל-221 (49.0%) הייתה מוטציה של Exon 19, ל-159 (35.3%) הייתה מוטציה של L858R ול-18 (4%) הייתה מוטציה של Exon20ins. שיעור המטופלים שהחלו טיפול סיסטמי 1L היה 89.1% ב-Exon19,י85.5% ב-L858R, ו-72.2% בנשאי Exon20ins. הטיפול הסיסטמי הראשוני היה גפיטיניב או אפאטיניב כמונותרפיה במטופלים עם מוטציות Exon 19י(93.4%) ו-L858Rי(94.1%), לעומת טיפול משולב פלטינום במטופלים עם מוטציות Exon20insי(61.5%). עוקבת ה-Exon20ins התאפיינה עם חציון שרידות כוללת גרוע יותר מהתחלת הטיפול הסיסטמי עם 1L (10.5 חודשים [רווח בר-סמך של 95% 8.0-לא ניתן לאומדן]) בהשוואה לעוקבות ה-Exon19 (20.6 חודשים [רווח בר-סמך של 95% 18.4-24.9]) וה-L8519 (19.1 חודשים [רווח בר-סמך של 95% 14.5-23.1]).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגישים כי מוטציות ה-Exon20ins מייצגות תת-קבוצה נדירה של NSCLC, שבה אפשרויות הטיפול מוגבלות יותר ותוצאי השרידות גרועים יותר בהשוואה למטופלים עם סוגים נפוצים יותר של מוטציות EGFR.

מקור:

O’Sullivan DE, Jarada TN, Yusuf A, Hu L, Gogna P, Brenner DR, Abbie E, Rose JB, Eaton K, Elia-Pacitti J, Ewara EM, Pabani A, Cheung WY, Boyne DJ. Prevalence, Treatment Patterns, and Outcomes of Individuals with EGFR Positive Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer in a Canadian Real-World Setting: A Comparison of Exon 19 Deletion, L858R, and Exon 20 Insertion EGFR Mutation Carriers. Current Oncology. 2022; 29(10):7198-7208. https://doi.org/10.3390/curroncol29100567

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  NSCLC,  גרורות,  EGFR
תגובות