מחקרים

מדד שרידות מבוסס חתימה מיאלואידית בסביבת קרצינומה של תאי קשקש

נמצא כי ניתן לסווג את רמת הסיכון של חולים עם קרצינומה של תאי קשקש של הריאה לפי חתימה מיאלואידית של הסביבה המיקרוסקופית של הגידול

קרצינומת תאי קשקש (אילוסטרציה)

קרצינומה של תאי קשקש של הריאה (Lung Squamous Cell Carcinoma - LUSC) הינו סוג של סרטן ראשוני של הריאה שלו אפשרויות טיפוליות מוגבלות ופרוגנוזה ירודה. תאים מיאלואידיים החודרים לגידול (Tumor-Infiltrating Myeloid - TIM) הינם המווסתים העיקריים ב-LUSC. עם זאת, טרם בחנו את הקשר בין ריבוי סוגי TIM לבין תוצאים קליניים של LUSC.

מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לפתח ולאשש מודל פרוגנוסטי עבור מטופלים עם LUSC עם סיכון גבוה ונמוך, המבוסס על סביבה מיקרוסקופית של תאים מיאלואידיים. סמני TIM באזורי גידול (Tumoural - T) ומשתית (Stromal - S) כומתו בעזרת אימונוהיסטוכימיה עבור 502 מטופלים עם LUSC. החוקרים השתמשו ברגרסיית cox עם ענישה מסוג L1 לצורך יצירת מדד שרידות מיאלואידית (Myeloid Survival Score - MSS) מבוסס על עוקבת אימון, ואוששה במספר עוקבות נבדלות ממרכזים שונים. החוקרים השתמשו בריצוף RNA והכתמה חיסונית על מנת לבחון את המנגנון בו תאים מיאלואידיים קשורים להתקדמות המחלה ב-LUSC ולצורך זיהוי של מוקדי טיפול חדשים ואפשרויות טיפוליות חדשות.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 12 הסמנים המיאלואידים, CD163T,י CD163S ו-S100A12T נמצאו במתאם גבוה לעלייה בשרידות כוללת (Overall Survival - OS) של מטופלים עם LUSC. ה-MSS של שלוש חתימות מיאלואידיות סיווג באופן מדויק שלוש קטגוריות של LUSC לפי דרגות סיכון, עם הבדל נראה ב-OS בעוקבות האימון והאישוש. גידולים עם MSS גבוה נמצאו קשורים לעליה ביכולת נוגדת החמצון, באיתות מסוג hedgehog, מעבר לסביבה מיקרוסקופית שתומכת יותר בגידול, ירידה באימונוגניות של תאי הגידול ועליה בתבניות ההתשה של תאי T מסוג CD8+. בנוסף, במטופלים שבסיכון גבוה נמצאו מוקדים ותרכובות המווסתות את מערכת האיתות hedgehog.

מסקנת החוקרים היתה כי מדד השרידות עבור חולים LUSC המבוסס על חתימה מיאלואידית יכול לסייע בפיתוח אסטרטגיות טיפול מותאמות אישית עבור מטופלים אלו.

מקור:

Lu J, Duan Y, Liu P, He X, Yang Y, Zhang R, Weng L. Identification of tumour-infiltrating myeloid subsets associated with overall survival in lung squamous cell carcinoma. J Pathol. 2023 Jan;259(1):21-34. doi: 10.1002/path.6015. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36178315.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה של תאי קשקש,  סרטן ריאות,  תאים מיאלואידים,  שרידות כוללת
תגובות