מחקרים

מה הקשר בין טיפולים עבור סרטן שד לבין ממאירות ראשונית נוספת?

נמצא כי הופעה של ממאירות ראשונית נוספת במטופלות עם סרטן שד קשור לדרגת הגידול בשד ולא קשור לטיפול קרינתי או כימותרפי שקיבלו עבור סרטן שד

04.04.2023, 18:17

סרטן שד (Breast Cancer - BC) הינו הסרטן הנפוץ ביותר בנשים ברחבי העולם. בשל התארכות משך השרידות של מטופלות עם סרטן שד, היארעות של ממאירות ראשונית נוספת (Second Primary Malignancies - SPM) לאחר BC מהווה נושא חשוב.

החוקרים זיהו מטופלות שאובחנו עם BC בין השנים 2002-2014 מתוך מאגר הנתונים Breast Cancer Health Database of Taiwan, אשר כולל בתוכו ארבעה מרשמי נתונים של סרטן מתוך מרשם הסרטן הלאומי של טאיוואן. לאחר מכן הם השוו את שיעורי ההיארעות של SPM בין מטופלות שטופלו עם כימותרפיה ו/או עם טיפול קרינתי לעומת מטופלות שלא קיבלו אף טיפול כזה. ניתוח מרובד בוצע לפי שלב הגידול על פי AJCC (American Joint Committee on Cancer). החוקרים השתמשו במודל רגרסייה על שם COX לצורך זיהוי גורמי סיכון ל-SPM ולהערכת ההשפעה שלהם.

לצורך המחקר גוייסו 85,947 נבדקות מתאימות עם BC. תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך נבדקות אלו, 2,656 (3.09%) פיתחו SPM. משך חציוני של ה-SPM עמד על 2.7 (טווח של 1.14-5.14) שנים. 40,946 (47.64%) נבדקות קיבלו טיפול קרינתי ו-50,120 (60.64%) קיבלו טיפול כימותרפי. ה-SPM השכיחים ביותר כללו גידולים של מערכת העיכול (n=876,י 31.89%). גורמי סיכון להופעת SPM כוללים: שלב לפי AJCC, טיפול כימותרפי, טיפול קרינתי, גיל ותחלואה נלוות קודמת. כימותרפיה וטיפול קרינתי לא נמצאו קשורים לעליה בסיכון להופעת SPM מכל דרגה. לאחר תקנון עבור גורמי סיכון אחרים נמצא כי מטופלות עם גידול בשד בדרגה III או IV אשר קיבלו טיפול כימותרפיה וקרינתי הדגימו סיכון נמוך יותר להופעת SPM בהשוואה לאלו שלא טופלו כך (p=0.047).

מסקנת החוקרים הייתה כי הסיכון להופעת SPM משתנה לפי דרגת ה-BC. גם כימותרפיה וגם טיפול קרינתי לא נמצאו קשורים לעליה בסיכון ל-SPM במטופלות עם BC.

מקור:

Front. Oncol., 09 January 2023 Sec. Cancer Epidemiology and Prevention Volume 12 - 2022 | https://doi.org/10.3389/fonc.2022.1047684

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  כימותרפיה,  טיפול קרינתי,  ממאירות נוספת
תגובות