מחקרים

המשמעות הפרוגנוסטית של מיקרוסטליטים במלנומה

מיקרוסטליטים קשורים לתוצאי הישרדות גרועים יותר במלנומה

17.04.2023, 17:36
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)

המידע לגבי תוצאי הישרדות הקשורים למיקרוסטליטים מוגבל במטופלים עם מלנומה. מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology הייתה לבחון את תוצאי ההישרדות בקרב מטופלים עם מיקרוסטליטים ולהעריך מהו התפקיד של מיקרוסטליטים בשלב III על פי סיווג ה-American Joint Committee on Cancer, ומהן תוצאות ביופסיית בלוטת זקיף בקרב מטופלים אלה.

מחקר זה היה מחקר דו מרכזי רטרוספקטיבי בו נכללו מטופלים עם אבחנה של מלנומה עורית אינבזיבית בין 1998 ל-2019.

מתוך 5,216 משתתפים, 108 (2.1%) משתתפים התייצגו עם מיקרוסטליטים בקביעה הראשונית של שלב המחלה. תוצאות ניתוחי ההישרדות הראו כי מיקרוסטליטים היו גורם סיכון בלתי תלוי אשר הביא לירידה בהישרדות הכוללת, בהישרדות הספציפית למלנומה ובהישרדות ללא הישנות מחלה כאשר יחסי הסיכונים עמדו על 1.57, 1.76 ו-1.76, בהתאמה. בניתוח מרובד שכלל מטופלים עם מלנומה בשלב III הודגמה הישרדות כוללת ל-5 שנים שעמדה על 35% (רב״ס 95% - 17.3-73.4%) והישרדות ספציפית למלנומה ל-5 שנים שעמדה על 45% (רב״ס 95% - 23.1-87.5%) למטופלים בשלב IIIB עם מלנומה ומיקרוסטליטים.

ממחקר זה עולה כי מיקרוסטליטים קשורים לגורמים פרוגנוסטיים אחרים של מלנומה. מעבר לכך, מרגרסיית קוקס רב-משתנית עלה כי מיקרוסטליטים מהווים גורם סיכון בלתי תלוי להישרדות כוללת, הישרדות ספציפית למלנומה והישרדות ללא הישנות מחלה גרועות יותר. ממצאים נוספים הראו כי מטופלים עם מלנומה בשלב IIIB עם מיקרוסטליטים סובלים מהישרדות כוללת והישרדות ספציפית למלנומה גרועות יותר, בעוד שמטופלים עם מלנומה בשלב IIIC סבלו רק מהישרדות כוללת גרועה יותר אך לא הישרדות ספציפית למלנומה.

מקור:

Riquelme-Mc Loughlin C, Sandoval-Clavijo A, Blanco de Tord M, Boada A, Alos L, García A, Carrera C, Malvehy J, Puig S, Toll A, Podlipnik S. Prognostic role of microsatellites in melanoma and implications in the American Joint Committee on Cancer classification system: A cohort study. J Am Acad Dermatol. 2023 Feb;88(2):338-347. doi: 10.1016/j.jaad.2022.10.027. Epub 2022 Oct 17. PMID: 36265824.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  מיקרוסטליטים,  בלוטת הזקיף,  פרוגנוזה
תגובות