מחקרים

הוספת SN-38 בקרצינומה מתקדמת בראש ובצוואר

נמצא כי טיפול עם SN-38 יחד עם מעכבי נקודות בקרה חיסוניות גורם להגברה של הטיפול במטופלים עם קרצינומה מתקדמת של תאי קשקש בראש ובצוואר

גידולי ראש-צוואר. אילוסטרציה

טיפול כנגד PD-1י(programmed death 1) מדגים תגובה מובהקת אך מועטה במטופלים עם קרצינומה מתקדמת או גרורתית של תאי קשקש בראש ובצוואר (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma- HNSCC). ממצאים ראשוניים מציעים כי לטיפול עם SN-38, צורה משופעלת של אירינוטקאן אשר מגבירה את הביטוי של פקטור השעתוק FoxO3a, יש יכולת להוריד את הביטוי של PD-L1 במודלים של גידולי שד ושחלות.

במסגרת המחקר החוקרים בחנו in vitro את ההפעלה של תאי הרג טבעיים (Natural Killer cells - NK cells) בהשראת SN-38 ו-in vivo את יעילות השילוב של SN-38 יחד עם טיפול נוגד PD-1.

תוצאות המחקר הדגימו כי SN-38 גרם להגברה in vitro של הביטוי של FoxO3a והפחתה של הביטוי של c-Myc ו-PD-L1 בתאי גידול, באופן המותאם למינון. מינון נמוך של SN-38 הגביר את ההפרשה של אינטרפרון γ על ידי תאי NK ועודד רעילות תאית (ציטוטוקסיות) מתווכת תאי NK בתאי הגידול. מבדקים in vivo הראו כי בריכוזים לא ציטוטוקסיים של התרופה, SN-38 הגביר את הפעילות המעכבת של תרופות נוגדות PD-1 על שגשוג גידולים במכרסמים. החוקרים מצאו גם עליה בריכוז תאי NK ותאי T מסוג CD8+ בתוך רקמת הגידול, בתום תקופת הטיפול. ריצוף RNA הדגים כי SN-38 גרם להעשרה של תאי מערכת החיסון ושל גנים המעורבים בתגובה החיסונית של הגוף.

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן ו-SN-38 הינו טיפול תוספי מוצלח לטיפול עם מעכבי נקודות בקרה עברו מטופלים עם HNSCC. יש צורך בביצוע מחקרים נוספים על מנת לזהות את מנגנון הפעילות ואת היישומים הנוספים האפשריים של תרופה זו.

מקור:

Lee YM, Chen YH, Ou DL, Hsu CL, Liu JH, Ko JY, Hu MC, Tan CT. SN-38, an active metabolite of irinotecan, enhances anti-PD-1 treatment efficacy in head and neck squamous cell carcinoma. J Pathol. 2023 Apr;259(4):428-440. doi: 10.1002/path.6055. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36641765.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תאי הרג טבעיים,  קרצינומה של תאי קשקש,  סרטן ראש-צוואר,  ציטוטוקסיות,  מעכבי נקודות בקרה
תגובות