מחקרים

נומוגרמה על בסיס יחס AFP לניבוי הישנות קרצינומה של תאי כבד

נמצא כי נומוגרמה חדישה זו שהוצעה במחקר, אשר מבוססת על יחס AFP, הינה יעילה וניתנת ליישום ומאפשרת ניבוי מדוייק של הישנות של קרצינומה של תאי כבד

16.05.2023, 12:10
סרטן כבד, HCC, קרצינומה הפטוצלולרית (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התפקיד של יחס חלבון אלפא עוברי (Alpha Fetoprotein - AFP) לפני ולאחר כריתה מרפאת בהערכת פרוגנוזה של מטופלים עם קרצינומה של תאי הכבד (Hepatocellular Carcinoma - HCC). בנוסף, החוקרים רצו לפתח נומוגרמה חדישה עבור רמות קדם ובתר-ניתוחיות של AFP לצורך ניבוי של שרידות ללא-הישנות (Recurrence-Free Survival - RFS) במטופלים עם HCC שעברו כריתה מרפאת של הגידול.

במחקר רטרוספקטיבי זה נכללו 485 נבדקים עם HCC מאושש בבדיקה פתולוגית אשר עברו כריתה של חצי כבד בין התאריכים ינואר 2020-דצמבר 2018. החוקרים זיהו מאפיינים פרוגנוסטיים עצמאיים עבור HCC בעזרת מודל רב-משתני על שם COX, ומודל מבוסס נומוגרמה נבנתה. ROCי(Receiver Operating Characteristic) ו-c-index היו בשימוש לצורך הערכת דיוק ויעילות מודל הניבוי. החוקרים השתמשו בעקומת התיקון על מנת להעריך את הכיול של מודל הניבוי. כמו כן, בוצע ניתוח של עקומת החלטה על מנת להעריך את ערך היישום הקליני של מודל מבוסס נומוגרמה.

485 הנבדקים עם HCC שנכללו במחקר חולקו אקראית ביחס של 7:3 לעוקבת אימון (n=340) ועוקבת אישוש (n=145). תוצאות המחקר הדגימו כי באמצעות תוכנת X-tile נמצא כי ערך הסף המיטבי של יחס AFP בעוקבת האימון עמד על 0.8. בשתי העוקבות נמצא כי RFS היה נמוך יותר במטופלים עם יחס AFP קטן מ-0.8 (סיכון מוגבר) בהשוואה לנבדקים עם AFP של 0.8 ומעלה (קבוצת סיכון נמוך; p<0.05). יחס AFP קטן מ-0.8 נמצא כגורם סיכון עצמאי להישנות של HCC לאחר כריתה מרפאת. בהתבסס על יחס AFP, שלב המלחה לפי BCLCי(Barcelona Clinic Liver Cancer) ואבחנה של שחמת כבד, פותחה נומוגרמה מספקת. ערך השטח שתחת העקומה (Area Under Curve - AUC) של הנומוגרמה עבור ניבוי של RFS כעבור שנה, שלוש וחמש שנים עמדו על 0.719, 0.69 ו-0.708, בהתאמה בעוקבת הגילוי לעומת 0.721, 0.682 ו-0.681 בעוקבת האישוש. בנוסף נמצא כי מודל זה הדגים ריבוד סיכונים ויישום קליני מצויינים.

מסקנת החוקרים הייתה כי יחס AFP מהווה סמן ביולוגי אמין לצורך זיהוי הישנות גידול בכבד. נומוגרמה זו המבוססת על יחס AFP הינה קלה לשימוש ומנבאת באופן מדוייק הישנות של גידול במטופלים שעברו כריתה מרפאת של HCC.

מקור:

Front. Oncol., 14 April 2023 Sec. Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1134933

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה של תאי הכבד,  נומוגרמה,  AFP,  HCC
תגובות