מחקרים

מהם המאפיינים הקליניים של נבדקות עם גרורות מוחיות על רקע סרטן שד?

נמצא כי הפרוגנוזה של נבדקות עם גרורות מוחיות על רקע סרטן שד דה-נובו דרגה IV מושפעת בעיקר מתת-סוג של הגידול ומהעומס הגרורתי

26.10.2023, 15:17

מידע על אודות גרורות מוחיות (Brain Metastases - BM) בנבדקות עם סרטן שד de novo דרגה IV לוקה בחסר. מכיוון שזו בעיה ודילמה שלא ניתן להתחמק ממנה בקליניקה, ישנה חשיבות עליונה בהבנת המצב לצורך קבלת החלטות טובה יותר.

במחקר רטרוספקטיבי זה החוקרים בחנו את המידע הקליני וההישרדותי של נבדקות עם סרטן שד de novo דרגה IV עם BM בין השנים 2015-2019, מתוך מאגר SEERי(Surveillance, Epidemiology, and End Results). הם השתמשו בניתוח לוגיסטי רב-משתני ובניתוח רגרסיה על שם COX על מנת לזהות מנבאים ל-BM וגורמים המקושרים לתמותה מכל סיבה בנבדקות עם סרטן שד de novo דרגה IV. שרידות כוללת נבדקה בעזרת מבדקי קפלן-מאייר ומבדק log-rank.

בעוקבת המחקר נכללו 1,366 נבדקות עם סרטן שד de novo דרגה IV עם BM. בנבדקות אלו הודגמו שיעורי היארעות של 8.38% עבור גרורות מרוחקות מכל סוג. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר נצפו עבור נבדקות עם מחלה גרורתית שלהן גידול ללא קולטנים להורמונים (Hormone Receptor - HR) עם קולטנים מסוג HER2י(12.95%) ועבור נבדקות עם גידולים ללא קולטנים (HR-HER2-; 13.40%). כמו כן נמצא כי ככל שהיו יותר מוקדים של גרורות מחוץ לגולגולת, כך עלו שיעורי ההיארעות של BM. משך חציוני של שרידות כוללת עמד על 12 (רווח בר-סמך של 95%, 10.426-13.574) חודשים בקבוצת BM; כאשר המשך החציוני הארוך ביותר נצפה עבור נבדקות מקבוצת HR+HER2+ ועמד על 19 (רווח בר-סמך של 95%, 11.793-26.207) חודשים והמשך החציוני הקצר ביותר נצפה עבור נבדקות מקבוצת HR-HER2- ועמד על שבעה (רווח בר-סמך של 95%, 5.354-8.646) חודשים. מצב משפחתי, תת-סוג של הגידול וריבוי אתרי פיזור גרורתי השפיעו על תמותה ושרידות כוללת של נבדקות עם סרטן שד de novo דרגה IV עם BM.

מסקנת החוקרים הייתה כי לפי השערות מבוססות אוכלוסין של היארעות ופרוגנוזה של מטופלות עם BM על רקע סרטן שד de novo דרגה IV נמצאו קשורים באופן מובהק לתת-סוג של הגידול ועומס גרורתי. ממצאים אלו יכולים לסייע בפיתוח אסטרטגיה אבחנתית, ובייחוד כזו המשלבת הדמייה מוחית.

מקור:

He Y, Shao Y, Chen Q, Liu C, Zhu F, Liu H. Brain metastasis in de novo stage IV breast cancer. Breast. 2023 Oct;71:54-59. doi: 10.1016/j.breast.2023.07.005. Epub 2023 Jul 14. PMID: 37499376; PMCID: PMC10413138.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  גרורות מוחיות
תגובות