מחקרים

טיפולי קרינה לגידולי מוח בילדות עשויים להגדיל את הסיכון לדמנציה בבגרות

נמצאו שיעורים גבוהים של תחלואה צרברווסקולרית בקרב בוגרים שעברו בילדותם טיפולי קרינה בשל גידולים מוחיים. חולים אלו סבלו מהפרעות זיכרון וקיבלו ציונים נמוכים יותר במבחנים נוירופסיכולוגיים

29.10.2023, 11:18
גליובלסטומה, גידול סרטני במוח. אילוסטרציה

במחקרים שנערכו בעבר נמצא כי קבלת טיפול קרינתי בילדות בשל גידולי מוח מגדילה את הסיכון לתחלואה צרברווסקולרית (CVD: cerebrovascular disease). עם זאת, עדיין לא ברור כיצד הדבר משפיע על התפקוד הקוגניטיבי.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Neuro-Oncology', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את הקשרים בין CVD על רקע טיפול קרינתי, היפראינטנסיות של החומר הלבן (WMHs: white matter hyperintensities) ותוצאים נוירוקוגניטיביים בקרב בוגרים ששרדו גידולי מוח בילדותם.

לצורך כך, החוקרים מפינלנד ערכו מחקר חתך על עוקבה לאומית אשר כללה 68 משתתפים שעברו בילדותם טיפולי קרינה בשל גידולי מוח, עם תקופת מעקב חציונית של 20 שנה. סמנים של CVD ו-WMHs הוערכו באמצעות הדמיית תהודה מגנטית (MRI) של המוח, וחוקרים חישבו את סך הממצאים הקשורים ל-CVD. זאת ועוד, החוקרים ערכו אנליזה אל הקשרים בין ממצאי ה-CVD, ה-WMHs, ותוצאותיהם של מבחנים נוירופסיכולוגיים.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך 68 משתתפים ששרדו גידולי מוח בתקופת הילדות, 54 (79%) אובחנו עם CVD ו/או WMHs בגיל חציוני של 27 שנים. CVD ו/או WMHs נקשרו עם ציונים נמוכים יותר עבור מנת משכל מילולית, מנת משכל ביצועית (PIQ: performance intelligence quotient), תפקודים ניהוליים (executive function), זיכרון, ו- visuospatial abilityי(p < 0.05).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי שורדים שנמצאו עם מיקרו-דימומים הראו ליקויים גדולים יותר ב-PIQ, מהירות העיבוד, בתפקודים הניהוליים, וב-visuospatial abilityי(p < 0.05). בנוסף, נמצא כי עול ה-CVD וה- WMHs נקשרו עם קשיים גדולים יותר בתפקודי הזיכרון וב- visuospatial abilityי(p<0.05). זאת ועוד, העול של מחלת כלי דם קטנים נקשר עם ציוני ה-PIQ, מהירות העיבוד, זיכרון עבודה, ו- visuospatial ability.

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שסמני CVD על רקע טיפול קרינתי, ההשפעה המתווספת של סמני CVD, והימצאותם של גורמי סיכון לדמנציה נקשרים עם הפרעה קוגניטיבית. החוקרים מציינים כי ממצאים אלו עשויים להצביע על כך שמטופלים אלו נמצאים בסיכון גבוה להתפתחות של דמנציה מוקדמת.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  רדיותרפיה,  דמנציה,  הפרעה קוגניטיבית,  גידולי מוח,  מחלות צרברווסקולריות
תגובות