מחקרים

מה הקשר בין הומאוסטזיס של כולסטרול לבין ניבוי פרוגנוזה של סרטן שד?

נמצא כי החתימה הגנטית של גנים המקושרים להומאוסטזיס של כולסטרול, אנגיוגנזה, תגובה חיסונית, תגובה לטיפול תרופתי יכולים לסייע בניבוי פרוגנוזה של מטופלות עם סרטן שד

16.11.2023, 17:28
רמות כולסטרול, LDL (צילום: אילוסטרציה)

ההיארעות הגבוהה של סרטן שד (Breast Cancer - BC) עודדה את החוקרים לבחון עוד מאפיינים שעשויים להשפיע על היארעות, התפתחות טיפול והישנות של הגידול. הפרעה בוויסות של מטבוליזם של כולסטרול נצפה פעמים רבות בהקשר של BC, אך טרם הובן מה ההשפעות של מטבוליזם של כולסטרול על רגישות לטיפול כימותרפי, תגובה חיסונית ותוצאים קליניים של BC.

החוקרים השתמשו בהקצאה אקראית מנדליאנית (Mendelian Randomization - MR) על מנת לבחון את הקשר הסיבתי בין שונות גנטית של כולסטרול לבין הסיכון להתפתחות BC.

תוצאות המחקר הדגימו כי שינויים בריכוזי כולסטרול בפלסמה נמצאים במתאם עם התפתחות BC (MR אגר, יחס סיכויים של 0.54, רווח בר-סמך של 95%, 0.35-0.84; p<0.006). לאחר מכן החוקרים בחנו 73 גנים המקושרים להומאוסטזיס של כולסטרול (Cholesterol Homeostasis-Related Genes - CHG) בדגימות של BC ואת תבניות הביטוי בעוקבת TCGAי(The Cancer Genome Atlas) בעזרת Consensus Clustering, על מנת לזהות את הקשר בין הומאוסטזיס של כולסטרול לבין פרוגנוזה של BC. הם מצאו כי יש שתי תבניות ביטוי עיקריות של CHG (C1 ו-C2). לנבדקות בקבוצה C1 הייתה פרוגנוזה טובה יותר, תגובה חיסונית פחותה והגברה של מטבוליזם של כולסטרול בהשוואה לקבוצה C2. בנוסף, בגידולים עם ציון CHG גבוה נצפתה פעילות מוגברת של גנים האחראים על אנגיוגנזה. עם זאת, הביטוי של גנים וסקורליים (CDH5, CLDN5, TIE1, JAM2, TEK) היה נמוך יותר בנבדקים עם ציון CHG גבוה. על בסיס ניתוח CHG, החוקרים יסדו ציון CAG הנועד לניבוי תגובה לטיפול ושרידות כוללת (Overall Survival - OS) של נבדקות עם BC, עם אמינות גבוהה (שטח תחת העקומה של 0.77), אשר אושש בעזרת מידע קליני. ציון CAG סייע במיטוב המתן של מגוון תרופות קו-ראשון כדוגמת; AKT inhibitor VIII, אימטיניב, קריזוטיניב, סראקטיניב, ארלוטיניב, דסאטיניב, רפמיצין, רוסקוביטין ושיקונין. יתרה מזאת, החוקרים נעזרו בשיטות של למידת מכונה (Risklight) לצורך ניבוי של הפרוגנוזה של מטופלות עם BC על ידי השוואה מולטיאומיקה בקבוצות סיכון שונות (שטח תחת העקומה של 0.89).

מסקנת החוקרים הייתה כי בעזרת ציון CAG ו-Risklight ניתן לחשוף את החתימה הגנטית של גנים המקושרים להומאוסטזיס של כולסטרול, אנגיוגנזה, תגובה חיסונית ותגובה לטיפול תרופתי עבור נבדקות עם סרטן שד. ממצאים אלו עשויים לסייע בשיפור טיפול מותאם אישית עבור BC.

מקור:

Front. Oncol., 07 November 2023 Sec. Breast Cancer Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1246880

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  כולסטרול,  ניבוי פרוגנוזה,  למידת מכונה
תגובות