מחקרים

הוספת קרינה סטריאוטקטית למטופלי סרטן כבד מתקדם

נמצא כי הוספת טיפול קרינתי לטיפול סיסטמי עבור סרטן כבד בדרגה מתקדמת מביאה לשיפור בשרידות הכוללת ובשרידות לשנה ושנתיים

10.12.2023, 14:13

האפשרויות לטיפול סיסטמי (Systemic Therapy - ST) קו-ראשון עבור סרטן תאי כבד (Hepatocellular Carcinoma - HCC) כוללות מעכבי טירוזין קינאז (Tyrosine Kinase inhibitors - TKi) וטיפולים אימונים (Immunotherapy - IO). מידע עדכני מציע כי ישנה התארכות בשרידות הכוללת (Overall Survival - OS) של נבדקים שקיבלו ST בשילוב עם הקרנות סטריאוטקטיות (Stereotactic Body Radiation Therapy - SBRT), אך המידע מוגבל עבור נבדקים עם HCC. החוקרים משערים כי נבדקים עם HCC מתקדם, הכלולים במאגר הסרטן הלאומי (National Cancer Database - NCDB), אשר קיבלו טיפול משולב של ST+SBRT ידגימו שיפור ב-OS בהשוואה לאלו שטופלו עם ST בלבד.

במחקר נכללו נבדקים מתוך NCDB שאובחנו עם HCC דרגה III-IV בין התאריכים 2010-2020 אשר קיבלו טיפול קו-ראשון עם ST±SBRT. התוצא העיקרי שנבדק היה OS מתאריך האבחנה, עם ריבוד לפי קבלת SBRT. שרידות נמדדה בעזרת עקומת קפלן-מאייר והושוותה בעזרת מבחן לוג-הדרגות. ניתוח רב-משתני בוצע בעזרת רגרסייה על שם COX.

מתוך 10,505 נבדקים עם HCC דרגה III,י115 (1.1%) קיבלו טיפול משולב של ST+SBRT ואילו 10,390 (98.9%) קיבלו ST בלבד. מתוך 9,617 נבדקים עם HCC דרגה IV,י127 (1.3%) קיבלו טיפול משולב של ST+SBRT ואילו 9,490 (98.7%) טופלו עם ST בלבד. משך המעקב החציוני עמד על 6.8 חודשים. מאפייני הבסיס היו זהים בין הקבוצות. תוצאות המחקר הדגימו כי עבור נבדקים עם HCC דרגה II אשר טופלו עם המשלב ST+SBRT נצפה שיפור ב-OS החציונית (12.62 לעומת 8.38 חודשים) ושיעורים גבוהים יותר של שרידות לשנה (53% לעומת 38.7%) ולשנתיים (27% לעומת 20.7%), בהשוואה לאלו שטופלו עם ST בלבד (log rank p=0.0054). בדומה לכך, נצפה כי עבור נבדקים עם HCC דרגה IV שטופלו עם המשלב ST+SBRT הדגימו שיפור ב-OS החציוני (11.9 לעומת 5.72 חודשים) ושיעורים גבוהים יותר של שרידות לשנה (49.6% לעומת 26.2%) ושנתיים (23.6% לעומת 12%), בהשוואה לאלו שטופלו עם ST בלבד (log rank p<0.0001). בניתוח רב-משתני נמצא כי קבלת SBRT מנבא שיפור ב-OS (יחס סיכונים של 0.748, רווח בר-סמך של 95%, 0.588-0.951; p=0.0178) וקבלת IO נוטה לשיפור ב-OS (יחס סיכונים של 0.859, רווח בר-סמך של 95%, 0.735-1.003; p=0.0538).

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור נבדקים עם HCC מתקדם, קבלת טיפול משולב של ST+SBRT מביא לשיפור ב-OS, בהשוואה לטיפול עם ST בלבד. יש צורך בביצוע מחקרים קליניים פרוספקטיביים על מנת לאפיין טוב יותר את אוכלוסיית הנבדקים עם HCC שירוויחו ביותר ממשלב זה.

מקור:

Front. Oncol., 27 November 2023 Sec. Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1290691

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן של תאי הכבד,  טיפול סיסטמי,  קרינה סטריאוטקטית,  שרידות כוללת,  HCC
תגובות