מחקרים

האם ביופסיה של נגע ריאתי בסיוע PET עדיפה על פני ביופסיה מוכוונת CT?

נמצא כי ביצוע ביופסיית מחט של נגע ריאתי בגישה דרך דופן בית החזה עם סיוע של PET/CT מספק תוצאים טובים יותר בהשוואה לגישה מוכוונת CT בלבד, במיוחד עבור גידולים עם קוטר מעל 3 ס"מ

25.02.2024, 14:27
דגימות ביופסיה. אילוסטרציה

מטרת מחקר זה הייתה להשוות את היעילות האבחנתית של ביופסיית מחט של גידול ריאתי דרך דופן בית החזה מוכוון CTי(Computed Tomography) בסיוע של PET/CTי(Positron Emitting Tomography) בהשוואה לשיטת דגימה שגרתית מוכוונת CT בלבד.

458 נבדקים עם נגע חשוד בריאה הופנו לביצוע ביופסיה מוכוונת CT; מהם 227 עברו ביופסיה בסיוע PET/CT ו-231 נבדקים עברו ביופסיה מכוונת CT בלבד. החוקרים השוו את המאפיינים הקליניים והתשואה האבחנתית בין הקבוצות. בנוסף, החוקרים ביצעו ניתוח לפי תת-קבוצות על מנת להשוות את שיעורי ההצלחה והכשלון האבחנתיים.

תוצאות המחקר הדגימו הבדל משמעותי בין הקבוצות מבחינת רגישות הבדיקה ודיוק אבחנתי (p=0.035, p=0.048). בקבוצת הנבדקים שעברו ביופסיה בסיוע PET/CT, רגישות הבדיקה עמדה על 95.7% ושיעורי הדיוק האבחנתי עמדו על 96.3%, לעומת זאת בקבוצת הנבדקים שעברו ביופסיה מוכוונת CT השיעורים עמדו על 90.1% ו-91.9%, בהתאמה. כאשר נלקחו בחשבון מקרים לא אבחנתיים, שיעורי ההצלחה האבחנתיים עלו באופן משמעותי יותר בקבוצת PET/CT (93% לעומת 83.1%; p=0.001). בניתוח לפי תתי-קבוצות נמצא כי קבוצת PET/CT הדגימו עדיפות משמעותית בזיהוי נגעים גדולים מ-3 ס"מ (יחס סיכויים של 4.81, רווח בר-סמך של 95%, 2.03-11.36), ואילו עבור נגעים קטנים מ-3 ס"מ נצפתה עדיפות מתונה בלבד (יחס סיכויים של 1.09, רווח בר-סמך של 95%, 0.42-2.81). נצפה שינוי קשר משמעותי עבור נגעים גדולים בקבוצת הנבדקים שעברו ביופסיה בסיוע PET/CTי(p interaction=0.023).

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בהדמיית 18F-FDG-PET/CTי(18-Ffluorodeoxyglucose) משפרת את היעילות האבחנתית של ביופסיית מחט מוכוונת CT של נגעים ריאתיים בגישה דרך דופן בית החזה. התועלת המצטברת תלויה בגודל הנגע, כאשר תוספת של PET/CT מועילה יותר עבור נטילת דגימה מנגעים עם קוטר מעל 3 ס"מ.

מקור:

Front. Oncol., 30 January 2024 Sec. Cancer Imaging and Image-directed Interventions Volume 14 - 2024 | https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1296553

נושאים קשורים:  ביופסיה,  סרטן ריאות,  טומוגרפיה ממוחשבת,  PET/CT,  מחקרים
תגובות