מחקרים

טיפול עם ניבולומאב עבור חולים עם לוקופלאקיה אוראלית בסיכון גבוה

במחקר נמצא כי הטיפול הטרום-סרטני שבוצע עמד בנקודת התגובה שנקבעה מראש, דבר המצביע על פעילות קלינית פוטנציאלית של ניבולומאב בלוקופלאקיה (PVL) בסיכון גבוה

28.02.2024, 15:55

PVL הינה מחלה טרום סרטנית אגרסיבית בחלל הפה המאופיינת בסיכון גבוה להתמרה לקרצינומה של תאי קשקש בפה (OSCC), ולא הוכח שטיפולים כלשהם משפיעים על המהלך הטבעי שלה. מחקר שנערך לאחרונה לגבי המחלה חשף מיקרו-סביבה עשירה בתאי T ציטוטוקסיים, המספקת רציונל חזק לחקור טיפול אימונותרפי כטיפול מרפא למחלה.

מטרת החוקרים הייתה לבחון את הבטיחות והפעילות הקלינית של חלבון ה-PD-1 כטיפול ב-PVL בסיכון גבוה.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת JAMA Oncology, ממצאיו של מחקר קליני פאזה 2, ללא הקצאה אקראית, עם תווית פתוחה, שנערך בין השנים 2019-2021 במרכז רפואי אקדמי יחיד; חציון (טווח) מעקב היה 21.1 (5.4-43.6) חודשים. המשתתפים היו מדגם מבוסס אוכלוסיה של חולים עם PVL (מולטי-פוקאלי, רציף או נגע בודד ≥4 ס"מ עם כל דרגת דיספלזיה). התוצא העיקרי היה שינוי בציון המרוכב (גודל ודרגת דיספלזיה) מלפני הטיפול לאחרי הטיפול (תגובה גדולה [MR]: ירידה של יותר מ-80% בניקוד; תגובה חלקית: ירידה של 40%-80%). אנליזות משניות כללו תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, הישרדות ללא סרטן (CFS), ביטוי PD-1 ליגנד 1 (PD-L1), מחיקת 9p21.3 וקשרים אימונולוגיים וגנומיים אחרים של התגובה.

במחקר הוכללו 33 חולים (גיל [טווח] חציוני, 63 [32-80] שנים; 18 [55%] היו נשים), כולל 8 (24%) עם OSCC בשלב מוקדם שנכרת בעבר. ל-12 חולים (36%) (רווח בר סמך 95%, 20.4%-54.8%) הייתה תגובה לפי ציון מרוכב 3 MRs), 4 [9%]) סבלו ממחלה פרוגרסיבית (מעל 10% ציון מורכב, או סרטן). תשעה חולים (27%) פיתחו OSCC במהלך הניסוי, עם CFS לשנתיים של 73% (רווח בר סמך 95% 53%-86%). שני חולים (6%) הפסיקו את הטיפול בגלל השפעות רעילות; 7 (21%) חוו תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון בדרגה 3 עד 4. ציונים חיוביים משולבים של PD-L1 לא היו קשורים לתגובה או CFS. מתוך 20 חולים שטופלו ברצף של אקסום שלם, כל ששת המטופלים שפיתחו OSCC לאחר טיפול בניבולומאב הראו אובדן עותק סומטי של מספר ב- 9p21.3 בביופסיה לפני טיפול, בעוד שרק 4 מתוך 14 החולים (29%) שלא פיתחו OSCC סבלו מאובדן 9p21.3.

החוקרים הסיקו כי אסוציאציות אימונוגנומיות עשויות לשמש ניסויים עתידיים במחלה טרום סרטנית זו עם צורך רפואי בלתי מסופק שקשה לחקור.

מקור:

Hanna GJVilla ANandi SP, et al. Nivolumab for Patients With High-Risk Oral LeukoplakiaA Nonrandomized Controlled TrialJAMA Oncol. 2024;10(1):32–41. doi:10.1001/jamaoncol.2023.4853

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניבולומאב,  PVL,  נגעים טרום סרטניים,  קרצינומה של תאי קשקש,  סרטן חלל הפה
תגובות