מחקרים

Axicabtagene Ciloleucel כטיפול קו 2 בחולים מבוגרים עם לימפומה של תאי B גדולים רפרקטורית

Zuma-7 הוא מחקר פאזה שלישית, דו זרועי, תווית פתוחה בהשתתפות 359 חולים ב-DLBCL ו-HGBCL שחולקו לשתי זרועות, האחת מיועדת להשתלה והשנייה טופלה ב-Axicabtagene Ciloleucel (Axi-Cel)

מיקרוגרף של Diffuse large B-cell lymphoma, לימפומה (מקור: ויקיפדיה)

למחקר גויסו חולים עם LBCL שמחלתם נשנתה תוך פחות משנה מאז הטיפול הראשון או שהיו עמידים (רפרקטוריים) לטיפולי הכימותרפיה. החולים חולקו באופן רנדומלי לשתי זרועות, האחת טופלה ב-Axi-Cel, ואילו השנייה בטיפולים הסטנדרטיים הנהוגים, שכללו שניים או שלושה סבבים של כימותרפיה ולאחר מכן השתלת מח עצם לחולים שהגיבו לכימותרפיה.

לאחר שבשנה שעברה פורסמו נתוני השרידות של החולים לאחר כ-4 שנים (47.2 חודשים), שהראו כי הטיפול ב-Axi-Cel הוריד את הסיכוי לתמותה בקבוצת חולים זו ב-27.4% (1), פורסמה אנליזה בכנס ה-ASH האחרון (Axi-Cel) למטופלים במחקר ה-Zuma-7 מעל גיל 65 בשתי זרועות המחקר בנוגע לשרידות הכוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה. הממצאים תומכים בעובדה כי גיל בלבד לא מהווה חסם מטיפול עם תאי CAR-T.

הגיל החציוני באבחון לימפומה מסוג B-cellי(LBCL) הוא 66, והתוצאות מחמירות עם העלייה בגיל. חולים מבוגרים עם LBCL נישנית או עקשנית (R/R) נחשבים לעתים קרובות לא כשירים להשתלת תאי גזע עצמיים (ASCT) עקב גיל וחשש לרעילות מוגברת הקשורה למחלות נלוות.

התוצא העיקרי שנבדק באנליזה שפורסמה היה שיעור השרידות הכוללת לאחר חמש שנים במטופלים מעל גיל 65 ומעל גיל 70. תוצאים משניות כללו שרידות ללא התקדמות מחלה ובטיחות. בוצעה אנליזה רב-משתנית על מנת להשוות את יעילות הטיפולים לאחר תקנון למשתנים נוספים כדוגמת גיל, סוג המחלה, קבוצה מולקולרית, נטל הגידול, ערך LDH, סטטוס aaIPI ומחלה נשנית מול רפרקטורית.

באנליזת התוצאות הנוכחית הוכללו 109 חולים. מתוך ה-51 חולים שטופלו ב-Axi-Cel,י26 היו בני 70 שנים ומעלה. 58 חולים טופלו עם טיפול הבחירה המקובל כיום ו-27 מתוכם היו בני 70 שנים ומעלה. מבין שתי הזרועות חולים רבים יותר בקבוצה שטופלה ב-Axi-Cel היו בעלי  מאפיינים לסיכון גבוה ובכלל זה סטטוס aaIPI2-3,יLDH מוגבר ולימפומת High-grade.

לאחר זמן מעקב חציוני של 46.6 חודשים, תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצה שטופלה ב-Axi-Cel נצפתה שרידות כוללת ארוכה מזו בקבוצת הביקורת: 43.5 לעומת 19.6 חודשים בבני ה-65 שנים ומעלה, ו-24.7 לעומת 11.2 חודשים בבני ה-70 שנים ומעלה.

הסיכון לתמותה בקבוצת בני ה-65 ומעלה שקיבלו Axi-Cel היה נמוך  ב-31% לעומת אלו שקיבלו את טיפול הבחירה (יחס סיכונים, 0.69; רווח בר-סמך 95%: 0.40-1.19).

בקרב בני ה-70 שנים ומעלה הסיכון לתמותה היה נמוך ב-67% באלו שטופלו בעזרת Axi-Cel לעומת טיפול הבחירה (0.33; 0.135-0.809).

עוד נמצא כי בקבוצת טיפול הבחירה, 57% ו-52%, מבני ה-65 וה-70 שנים ומעלה, בהתאמה נזקקו לאימונותרפיה תאית שאינה בהתוויה כקו טיפול מתקדם יותר.

בתקנון למאפייני בסיס באנליזה הרב משנית היתרונות של Axi-Cel לעומת טיפול הבחירה היו אף בולטים יותר עם הפחתת תמותה של 47% בקרב בני ה-65 שנים ומעלה (0.526; 0.266-1.041) והפחתת תמותה של 82% בקרב בני ה-70 שנים ומעלה (0.18; 0.045-0.75).

גם בהיבט שרידות ללא התקדמות מחלה נמצא כי Axi-Cel מובילה להארכתה לעומת טיפול הבחירה: 28.7 לעומת 5.0 חודשים בבני ה-65 שנים ומעלה ו-11.4 לעומת 2.7 חודשים בבני ה-70 שנים ומעלה. הסיכון להתקדמות מחלה בקבוצת בני ה-65 ומעלה שטופלו ב-Axi-Cel היה נמוך  ב-60% לעומת החולים בזרוע שהייתה מיועדת להשתלה (יחס סיכונים, 0.40; רווח בר-סמך 95%: 0.23-0.71). בקרב בני ה-70 שנים ומעלה הסיכון לתמותה היה נמוך ב-80% באלו שטופלו ב-Axi-Cel לעומת טיפול הבחירה (0.20; 0.078-0.548).

בהיבט בטיחות, לא נצפו מקרי תמותה חדשים כתוצאה מהטיפול מאז ביצוע אנליזת התוצאים הראשונית של המחקר. בנוסף, לא נצפו תקלות ייצור בחולים שעברו לויקופרזיס. תוצאות המחקר הדגימו קשר דומה בין מאפייני המוצר לתוצאים הן באוכלוסייה הכללית והן בחולים הקשישים ובכלל זאת שרידות כוללת משופרת בחולים בני 65 שנים ומעלה שקיבלו מוצר עם שיעור גבוה יותר של תאי CCR7+CD45RA+.

החוקרים סיכמו כי axicabtagene ciloleucel כטיפול קו שני ב-R/R LBCL מאריך שרידות בחולים בגילאי 65 ו-70 שנים ומעלה לעומת טיפול הבחירה המקובל כיום.

ממצאים אלו מאששים את העובדה כי גיל בלבד לא צריך להוות חסם לטיפול עם תאי CAR-T ותומכים בשימוש ב-axicabtagene ciloleucel באוכלוסיית חולים זו.

ספרות:

1. Westin J.R. et al. Survival with Axicabtagene Ciloleucel in Large B-Cell Lymphoma. NEJM. July 2023.

2. Kersten et al. ASH 2023, Abstract #1761

Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and high-grade B-cell lymphoma (HGBL) that relapses within 12 months from completion of, or is refractory to, first-line chemoimmunotherapy.

Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBCL), after two or more lines of systemic therapy.

Limitation of Use: Yescarta is not indicated for the treatment of patients with primary or secondary central nervous system lymphoma.

Yescarta is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy.

For further information and full list of adverse events, please refer to the approved prescribing information as available at Israeli Ministry of Health website:
https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug

Any suspected adverse events should be reported to the Ministry of Health according to the National Regulation by using an online form at https://sideeffects.health.gov.il/

Additionally, adverse events can be reported to Gilead: [email protected]

This article is intended for healthcare providers only.

For any further questions please contact: [email protected]

© Gilead Sciences Israel Ltd. All rights reserved.

 IL-YES-0152, MAR 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  לימפומה,  תאי CAR T,  לימפומה של תאי B גדולים