חדשות

מחקר חדש חושף: תמותת תינוקות כפולה בקרב החברה החרדית

מחקר חדש מציג מאפיינים בריאותיים של החברה החרדית: שיעור המומים המולדים נמוך בשליש מזה של הציבור הכללי | תחלואת סרטן נמוכה ב-32% | החרדים מתאשפזים פחות ונותנים אמון גבוה במערכת הבריאות

לא עלו ממצאים המעידים על פער מובהק בשיעור ההתחסנות של ילדים בהשוואה לחברה שאינה חרדית. צילום: רחל סרוטי/ פלאש 90

שיעור המומים המולדים בחברה החרדית נמוך ביותר משליש משיעורם בציבור הכללי אך תמותת התינוקות כפולה. כך עולה ממחקר שמפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות וחושף נתונים על תמונת המצב הבריאותית של החברה החרדית בישראל.

עוד עולה מהנתונים העוסקים בפריון, כי שיעור הלידות המוקדמות, לידת יילודים במשקל נמוך או עם מומים ושיעור לידות המת נמוכים בקרב נשים חרדיות מהשיעורים בקרב נשים יהודיות לא חרדיות. החוקרים מעריכים כי ייתכן שהבדלים אלה קשורים בפער בגיל הלידה הממוצע בין נשים חרדיות לנשים יהודיות שאינן חרדיות, אך הם מציינים בהמשך כי גם בקרב נשים חרדיות יש שיעור לא מבוטל של לידות לאחר גיל 35.

המחקר נערך עבור מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות כחלק מתהליך תכנון מדיניות ייעודי לצרכים ולאתגרים הייחודיים של החברה החרדית בתחום הבריאות. הוא מכיל מידע ביחס לתחלואה, פריון, סיבות תמותה, תפישת הבריאות, מידת האמון במערכת הבריאות, עודף משקל, אורח חיים כולל הרגלי עישון, פעילות ועוד.

בחלק גדול מהמקרים החוקרים השוו אוכלוסיה יהודית חרדית לזו שאינה חרדית. הם ציינו עוד כי אפשרות ההסקה ממחקר זה מוגבלת וכי מדובר בצעד ראשון בלבד באיסוף הנתונים בתחום הבריאות הנוגעים לחברה החרדית. החוקרים פיתחו מתודולוגיה המאפשרת למפות את דפוסי הבריאות והתחלואה ואת מגמות צריכת שירותי בריאות הייחודיות לאוכלוסיה היהודית החרדית בישראל, בהשוואה לאוכלוסיה היהודית שאינה חרדית.

הממצאים העיקריים היו שבקרב נשים חרדיות, שיעור הלידות עם מומים מולדים היה נמוך ב-6.1 יילודים לאלף לידות חי מהשיעור בקרב נשים יהודיות לא חרדיות וכן כי שיעור לידות המת נמצא נמוך בקרב יולדות חרדיות בארבעה יילודים ל-1,000 לידות חי ומת.

לעומת זאת, שיעור פטירת תינוקות גבוה כמעט פי שניים בקרב חרדים בהשוואה ללא-חרדים. מניתוח סיבות המוות ניתן לראות שמרבית המקרים הם כתוצאה ממומים מולדים וסיבות אחרות שייתכן שניתן לזהות במהלך ההריון. ממצא זה מעלה את ההשערה שלכל הפחות חלק מהפער בשיעור פטירת תינוקות קשור בשיעור הנמוך של הפסקות הריון בקרב נשים חרדיות.

שיעור נמוך של תחלואת סרטן

שיעור התחלואה בסרטן מכל הסוגים היה נמוך בקרב חרדים ב-32%. ההערכה היא שהדבר נובע מכך שהחברה החרדית היא צעירה יותר. שיעורים נמוכים יותר של תחלואה חזרו על עצמם גם כשנבחנו בנפרד שיעורי התחלואה מסרטן הריאה, סרטן הערמונית בקרב גברים וסרטן השד בקרב נשים.

תיקוף נוסף מקבלים ממצאים אלה באמצעות בחינה של שיעור התמותה משאתות ממאירות, שגם הוא נמוך בקרב חרדים.
שיעור התחלואה בסרטן מכל הסוגים מציג פער של 131.7 מקרים ל-100,000 תושבים בין חרדים ליהודים שאינם חרדים. ביחס לתחלואה בסרטן הריאה, בקרב שני המינים הפער הוא 25.6 מקרים ל-100,000 תושבים.

ביחס לתחלואה בסרטן הערמונית והפרוסטטה בקרב גברים, הפער הוא 28.6 מקרים ל-100,000 תושבים, ואילו בסרטן השד בקרב נשים הפער הוא 17.5 מקרים ל-100,000 תושבים.

שיעור בדיקות הממוגרפיה בקרב נשים חרדיות נמוך בכמעט חצי בהשוואה לנשים יהודיות לא חרדיות. החוקרים משערים שהסיבה לכך היא שילוב של מאפיינים תרבותיים והעדר מודעות מספקת. 

התחסנות נמוכה לשפעת

שיעור ההתחסנות לשפעת נמוך משמעותית באוכלוסיה החרדית, 46% פחות מאשר בקרב יהודים שאינם חרדים. גם פה תולים את הסיבה לכך בחוסר מודעות לחיסונים אך גם בשל רתיעה מהתחסנות בחיסונים חדשים. ביחס לחיסוני ילדים, לא עלו ממצאים המעידים על פער מובהק בשיעור ההתחסנות בין הקבוצות.

שיעורי אשפוז נמוכים

בהתייחסות לאשפוזים עלה מהמחקר שבחברה החרדית יש שיעורים נמוכים יותר של אשפוזים בכל קבוצות הגיל, למעט גיל הפריון. כמו כן, נמצא שבשנים 2005-2009 מספר האשפוזים הפסיכיאטריים באוכלוסיה החרדית היה נמוך מאשר בקרב יהודים לא חרדים. החוקרים מציינים כי "ייתכן שחלו שינויים במצב זה בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש, אך יש לבחון את הדברים במחקרי המשך".

החוקרים מצאו כי הריבוי הטבעי ל-1,000 תושבים בקרב חרדים הוא כמעט פי חמישה מהריבוי הטבעי בקרב יהודים שאינם חרדים. פער זה הוא תוצר של שיעור הפריון הכולל הגבוה בחברה החרדית, העומד על 6.6, ושל העובדה שמדובר בחברה צעירה ששיעור הפטירות בה נמוך.

הבעת אמון גבוהה במערכת הבריאות

נתון מעניין נוסף עוסק במידת האמון במערכת הבריאות. על פי המחקר, שיעור החרדים שהשיבו שהם נותנים אמון במערכת הבריאות במידה רבה או במידה מסוימת גבוה באופן מובהק ב-10% משיעור היהודים הלא חרדים. עם זאת, החוקרים מציינים כי סקר שנערך במהלך מיגפת הקורונה הראה שהמגפה פגיעה בתחושת אמון זו וכי יש להמתין לממצאים שעתידים להתפרסם בקרוב על מנת לראות עד כמה נמשכת הפגיעה הזו.

צעד ראשון בהבנת מאפייני הבריאות בחברה החרדית

ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל מחקר ונתונים במכון החרדי למחקרי מדיניות וממובילי המחקר, אמר כי "המתודולוגיה החדשנית שיושמה במחקר מאפשרת לראשונה למפות ברמת דיוק גבוהה את מאפייני הבריאות והתחלואה בחברה החרדית ואת מגמות צריכת שירותי הבריאות הייחודיות לה. זהו צעד ראשון וחשוב בדרך לגיבוש מדיניות בריאות ממוקדת המותאמת לצרכיה ומאפייניה הייחודיים של החברה החרדית".

דב גולדברג, חוקר במכון החרדי למחקרי מדיניות, ממובילי המחקר הוסיף ואמר כי "מחסור בנתונים על בריאות ותחלואה באוכלוסיה החרדית הוא אתגר משמעותי, שמעכב קידום מדיניות בריאות יעילה ומותאמת תרבותית עבורה. מחקר זה מהווה צעד ראשון וחשוב בהבנת המאפיינים הייחודיים, הצרכים הקיימים והמענים הניתנים לאוכלוסיה זו. נדרשים מחקרי המשך שיזהו את האוכלוסיה החרדית במאגרי המידע הקיימים ויאספו מידע גם על שירותי בריאות הניתנים לה על ידי עמותות וגופים פרטיים. רק על ידי איסוף נתונים מקיף ורב מימדי נוכל לפתח מדיניות בריאות מותאמת שתביא לשיפור בריאותה של האוכלוסיה החרדית בישראל".

נושאים קשורים:  חברה חרדית,  תמותת תינוקות,  מומים מולדים,  תחלואת סרטן,  חדשות,  מחקר,  משרד הבריאות,  מגזר חרדי
תגובות
אנונימי/ת
12.04.2024, 09:46

שיעור מומים מולדים נמוך בשליש, אך סיבת המוות העיקרית , שהיא כפולה מזו של אוכלוסיה הכללית- מומים מולדים. לא מסתדר עם השכל הישר

אנונימי/ת
12.04.2024, 20:36

בדיוק. אוכלוסייה שלא מבצעת שקיפות עורפית, סקירות, ובירור גנטי, עם הפרעות מבניות קשות. איסור הפלות ושיעור תמותת תינוקות כפולה מהאוכלוסייה החרדית ונכתב ששיעור המומים המולדים נמוך מבאוכלוסייה הכללית. איך יתכן?!

13.04.2024, 10:47

נכון מאוד

12.04.2024, 09:56

המחקר הזה שובר את כל הסיגמות על האוכלוסיה החרדית. חשוב ביותר

אנונימי/ת
12.04.2024, 10:10

רק אלוהים יודע על איזו אוכלוסיה חרדית בוצע המחקר ובאיזו מתודולוגיה. נראה כמו מחקר תצפיתי וכנראה מתאים להיות מפורסם באחד מהצהובונים היומיומיים..

אנונימי/ת
12.04.2024, 15:23

אין שום הגיון במסקנות החוקרים .
איך מצד אחד מסקנות המחקר שיש פחות מומים ומצד שני יותר תמותת יילודים עקב מומים ?
מה היא נקודת הבדיקה והגדרת מומים?
- אם ידובר באיתור בתקופת ההריון ברור שיש פחות מומים בעדה החרדית מהסיבה הפשוטה שאיתורם נמוך מאוד לאור העדר ביצוע בדיקות סקר כגון סקירת מערכות וסקרים אחרים לאיתור תסמונות גנטיות.

אנונימי/ת
12.04.2024, 10:38

מחקר לא הגיוני, למשל סומכים יותר על מערכת הבריאות כי זה בחינם. הסכנה העיקרית היא קצב הילודה...המדינה תקרוס...פעם עבדתי במרפאה בבני ברק. באנמנזות רשמתי נ+5....גם נ+10, כשהגיעו נ+15 נבהלתי והפסקתי לשאול כמה ילדים.

אנונימי/ת
12.04.2024, 11:12

הכותרת לא תואמת את הטקסט בכתבה. אז מדדי הבריאות טובים יותר או פחות בחברה החרדית?

אנונימי/ת
12.04.2024, 12:21

הכתבה אינה אלא ביטוי של העיסוק החדש שעמנו התמקצע בו לאחרונה : גרפומניה
הזוכה לכותרות ולציונים..

אנונימי/ת
12.04.2024, 13:09

הידעתם ששיעור תמותת החיילים אצל חרדים אפסי? יותר ילדים, ללא תמותה. עוד עשר שנים המדינה קרסה.

אנונימי/ת
12.04.2024, 14:56

יש פה המון סתירות מובנות, לא חושב שהבנתי את מה קראתי

אני גם רופא עם ותק של 30 שנה וגם חרדי וגם מנהל רשת מרפאות גדולה. הניתונים הם לחלוטין מציאותיים ומי שחושד בפיברוק שיפנה לחוקרים שישמחו כנראה ליישר את ספקותיו. אלא שמי שחושש ממבט אובייקטיבי על הציבור כה ותיק שלכל אחד כמעט מקוראי השורות היו סבים שהשתייכו אליו, מי שמפחד לגעת בצדדים היפים שלו ולהבין באמת ולא מתוך כותרות הזעם הנדושות, הוא לא יכול להקרא homo sapiens, הוא פשוט לא מוכן לקחת אחריות ולהפך לשקול ובוגר יותר. חבל שנין או נינה של יהודי חרדי שכל כך התפלל שצאצאיו יצליחו בחייהם כעוס וכאוב שנולדים עוד יהודים בעולם רק בגלל שהם חרדים. בואו מתפכח קצת ובפרט העוסקים ברפואה ובצרכי ציבור כמוכם

12.04.2024, 20:26

זוגות חרדים עושים יותר בדיקות גנטיות ו PGD על מנת להמנע מגרידות.
חרדים חיים בחברה עם המון עזרה וערבות הדדית וכידוע זה תורם לאריכות ימים. בנוסף הם חיים בהרבה פחות סטרס לעומת העולם החילוני.

אנונימי/ת
12.04.2024, 20:38

תראי לי זוגות חרדים שעושים CMA מי שפיר או סיסי שילייה. את מדברת על דור ישרים ותו לא.

12.04.2024, 16:28

כמי שריבם ממטופלי חרדים, שמחתי לקרוא דברים לכוארה משמחים. אבל חוששת שיש בעיות מהותיות - חוץ מאשר באשפוזים לא נעשתה התאמה לקבוצות גיל, ברור שבאוכלוסיה צעירה בהרבה יהיה פחות סרטן.
ברור גם שאם יש פחות פניה גילוי מוקדם יהיה פחות סרטן.
ונושא המומחים שהועלה כאן, אם יש פחות מומים אבל יותר מסוכנים? כנל לגבי הסרטן - אם ישפחוץ סרטן אבל מי שחולה מתגלה בשלב מאוחר?

אולי הבעיות רק בתקציר שכאן, ובמחקר יש נתונים מפורטים יותר - אבל אם זה כך גם בתוך המחקר -יש לנתח הרבה נתןנים מחדש. איחולי בריאות לכל האוכלוסיות.

אנונימי/ת
12.04.2024, 18:19

לגמרי לא הגיוני שבאוכלוסיה שמעשנת יותר, לא עוסקת בפעילות גופנית וגם המודעות למזון בריא ממנה וחלאה יש פחות סרטן כולל סרטן ריאות. נראה כמו מחקר שאמור להראות לכולם שהשגחה עליונה עדיפה על נהול אורח חיים בריא

אנונימי/ת
12.04.2024, 20:39

אם לא בודקים ומתים בגיל 60, לא יודעים

13.04.2024, 05:51

אני חושב שהכתבה הזאת ותוצאות ״המחקר״ שהיא מפרסמת הן עלבון לאינטיליגנציה.

13.04.2024, 10:44

לדעתי ומנסיוני שיעור המומים בהריון זהים היום באוכלוסיה החרדית החילונית והבדואית . האוכלוסיה החרדית והבדואית ברובם המכריע לא מבצעים הפסקת הריון נוכח המלצות רפואיות . ברור מאליו ששיעור תמותם ילודים גבוהה בהרבה באוכלוסיה החרדית והבדואית לעומת האוכלוסיה הכללית . בנוסף שיעור מעקב ובדיקות בהריון נמוכים לאין שיעור באוכלוסיה החרדית והבדואית . זה מנסיון של שנים רבות עם מאות אלפי בדיקות בהריון .

אנונימי/ת
13.04.2024, 17:28

הבעיה היא שהמתודולוגיה ה"חדשנית" שגויה מיסודה. החוקרים לקחו את אחוז תמותת התינוקות בעיר מסוימת והסיקו על סמך אחוז האוכלוסייה החרדית בעיר כמה תינוקות חרדים מתו. לצורך העניין, אם יש בעיר איקס תמותה של מאה תינוקות וידוע כי יש 20% חרדים בעיר, מתו 20 תינוקות חרדים - כלומר יש הנחה של התפלגות נורמלית בין המגזרים. מביך

אם נשווה גם הכנסה למשק בית שהיא נמוכה ב55% וגם משק בית שמכיל פי 3-4 אנשים, אז מדד תמותת התינוקות הופך נהדר לעומת רמות באוכלוסיות עם הכנסה זהה לנפש בעולם וזה נובע מאכפתיות וערך החיים גבוהים שעל כך במובהקות מצביעים גם מדדים אחרים של המחקר

אנונימי/ת
14.04.2024, 10:01

אחלה אנשים חרדים
האימונה באילוהים יותר חזקה מחולניות

הממצאים כלל אינם חדשים , ומופיעים בקבצי הנתונים שפורסמו בזמנו בשם " פרופיל בריאותי חברתי של הישובים בישראל" . הנתונים העיקריים נדונו בהרחבה בכנס הראשון על בריאות בחברה החרדית ( " גוונים של בריאות" , רמת-גן, 2011) . והפליאה באשר לשיעור הנמוך של מומים מולדים נותרה כשהיתה, ולא הגינקולוגים ולא אנשי אפידמיולוגיה הצליחו למצוא הסבר לתופעה . התחלואה מסרטן אינה שונה , אלא נמוכה בשל ההימנעות מבדיקות גילוי מוקדם . לספר על תמותה נמוכה מאיזו סיבה שלא תהיה , מבלי שהנתונים מתוקננים על פי גיל וכו' זו סתם רשלנות. צריך לזכור שבקהילות החרדיות אין סרטן אלא " המחלה" ,קיימת הכחשה של קיומו ככל שניתן . כי פטירה מסרטן מפריעה לשידוכים עתידיים של בני המשפחה . ולכן גם סיבת המוות ( שמתרחש הרבה יותר בבית מאשר במוסד) לא תיכתב " סרטן" אלא משהו אחר .

כשמסתובבים במחלקות האשפוז, כולן, במיוחד ילדים רואים מיד שהמאושפזים הם כמעט רק (!!) חרדים וערבים. בעיקר חרדים. איך יכול להיות שיש להם שיעורי אשפוז נמוכים אם הם מאכלסים את המחלקות!