מחקרים

מה עשוי להעלות את אחוז ההתחסנות כנגד HPV בקהילות כפריות בארה"ב?

במחקר שהתפרסם בכתב העת BMC Cancer בחנו, באמצעות ראיונות, את הגורמים המעודדים והחסמים מפני התחסנות כנגד HPV בקרב צעירים באזורים הכפריים בגאוריגה שבארצות הברית

23.06.2024, 16:04

התחסנות כנגד נגיף ה-HPVי(Human papillomavirus) מגן מפני ההתפתחות של ממאירויות המקושרות לזיהום ב-HPV ויבלות באיברי המין. יעד תכנית Healthy People 2030 לעידוד התחסנות כנגד נגיף HPV הינו 80% סיגול, אך נכון לשנת 2021 רק 58.5% מבני הנוער במדינת גאורגיה שבארצות הברית התחסנו כראוי. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את היחס לחיסון, הרגלי התחסנות, גורמים מעודדים וחסמים מפני התחסנות כנגד נגיף HPV בדרום-מערב גיאורגיה.

החוקרים ביצעו 40 ראיונות מובנות למחצה בין התאריכים מאי 2020- פברואר 2022 בשלושה אוכלוסיות נבדקים (בוגרים צעירים, הורים ונציגים של מערכת הבריאות), עם הצמדות למודל P3 (Patient-, Provider-, Practice-level; רמת מטופל, נותן שירות וביצוע). המרואיינים גוייסו בעזרת מספר שיטות הכוללות; חלוקת עלונים, פרסום על גבי לוחות מודעות, פרסום מודעה בפייסבוק, שיחות טלפון או שליחת דואר אלקטרוני לבתי ספר ומרפאות ודיגום בשיטת חבר מביא חבר (Snowball Sampling). בוגרים צעירים והורים רואיינו על מנת לבחון את התועלת הצפויה, חסמים מפני התחסנות ונטייה להתחסנות כנגד נגיף HPV. נותני שירותי בריאות רואיינו לצורך הבנת גורמים המסייעים וחסמים מפני התחסנות כנגד HPV בקהילה.

מתוך 40 הראיונות, 10 היו של בוגרים צעירים, 20 של הורים ו-10 של נותני שירותי בריאות. תוצאות המחקר הדגימו כי ידע על אודות החיסון (ברמת המטופל), פניה אקטיבית למטופלים בקהילה, גישה של נותני שירותי הבריאות להמלצה על אודות התחסנות כנגד HPV ושימוש בתכנים חינוכיים יחד עם ייעוץ אישי של ההורים ושל המתבגר המתחסן (ברמת נותן השירות) ותזכורות לביצוע החיסון (ברמת הביצוע) היוו גורמים המעודדים התחסנות. חסמים מפני התחסנות כללו; חוסר ידע בנוגע לנגיף HPV והחיסון כנגדו (ברמת המטופל), המלצות חמות ושיח עם ההורים על חשיבות ההתחסנות (ברמת נותני השירות) ומיעוט תזכורות וזמינות של מידע חינוכי על אודות החיסון (ברמת הביצוע). היעדר ניוד ותרבות הממעטת בדיונים על התחסנות בקרב אוכלוסייה כפרית יחד עם היעדר מדיניות התומכת בהתחסנות (כגון; התחסנות חובה בבית הספר) הוגדרו כאתגרים העומדים בפני השגת יעד ההתחסנות.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנן מגמות סביב חינוך, מידע, חשיבות של תזכורות להתחסן וגישות שעשויות להעלות את אחוז ההתחסנות כנגד נגיף HPV באזורים הכפריים של גאורגיה. מידע זה יכול לסייע בפיתוח גישות עתידיות, בשלוש רמות ההתערבות (מטופל, נותן השירות והביצוע), אשר יתרמו לעלייה באחוזי ההתחסנות כנגד HPV בקהילות כפריות.

מקור:

Petagna, C.N., Perez, S., Hsu, E. et al. Facilitators and barriers of HPV vaccination: a qualitative study in rural Georgia. BMC Cancer 24, 592 (2024). https://doi.org/10.1186/s12885-024-12351-1

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון HPV,  וירוס הפפילומה האנושי – HPV,  אזורים כפריים,  התחסנות
תגובות