חדשות

מגמת ירידה בתמותה מסרטן ריאות בישראל ועלייה בהישרדות

דו"ח משרד הבריאות לשנים 2006-2019 : בגברים ערבים נצפה הסיכון הגבוה ביותר לסרטן הריאות | הגיל הממוצע בעת אבחנה 70.4 שנה | רק 8.7% מכלל החולים אובחנו מתחת לגיל 55

ירידה של 1.4% נרשמה במגמות התמותה מסרטן הריאה בקרב גברים יהודים בין השנים 1996-2019 וירידה של 2% בקרב נשים יהודיות, החל משנת 2011. כך מגלה דו"ח המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות על נתוני סרטן הריאה בישראל לשנים 2019-1996, שפורסם בסוף השבוע.

על פי הדו"ח, בגברים ערבים חלה ירידה משמעותית של 6.1% בתמותה מסרטן הריאות בין השנים 2015-1996 לאחר יציבות בשנים 2015-1996. שיעורי התמותה בקרב נשים ערביות נותרו יציבים לכל אורך התקופה.

בשנת 2019 אובחנו 2,739 מקרים חדשים של סרטן הריאה בישראל, 61.3% בקרב גברים ו-38.7% בקרב נשים; 1,904 חולי סרטן ריאה נפטרו בשנה זו.

שיעור ההיארעות של סרטן הריאה בין השנים 1996 ל-2015 בקרב גברים יהודים היה יציב, ומ-2015 עד ל-2019 חלה ירידה מובהקת של 3.3% בהיארעות המחלה באוכלוסיה זו. מנגד, חלה עלייה מובהקת בקרב נשים יהודיות בין השנים 2014-1966 של 2.2% וללא שינוי מובהק מ-2014 ואילך. שיעורי ההיארעות של סרטן הריאה בקרב ערבים (נשים וגברים) נותרו יציבים לאורך כל התקופה. ועדיין, בכל קבוצות הגיל, התחלואה הגבוהה ביותר נצפית בגברים ערבים, והנמוכה ביותר בנשים ערביות.

מחברי הדו"ח מעריכים כי התייצבות מגמות היארעות הסרטן קשורות לירידה בכמות המעשנים בישראל בעשורים האחרונים.

שיעורי ההישרדות מסרטן הריאה

במקביל, שיעורי ההישרדות מסרטן הריאה עלו במהלך השנים ברוב קבוצות המין והאוכלוסיה. עבור גברים יהודים, שיעור ההישרדות של המאובחנים בין השנים 2001-1996 עלה באופן מובהק מ-15.8% ל-23.2% בהשוואה למאובחנים בין השנים 2014-2008. בקרב נשים יהודיות, חלה עלייה מובהקת בהישרדות מסרטן הריאה, מ-23.9% למאובחנות בשנים 2001-1996, ל-36.2% למאובחנות בשנים 2014-2008.

ביחס לנשים ערביות, חלה עלייה משמעותית בשיעורי ההישרדות, מ-18.3% בין השנים 2001-1996 ל-33.4% בין השנים 2014-2008.

עיקר התחלואה היא בגיל 55 ומעלה. בשנת 2019, 8.7% בלבד מכלל החולים אובחנו מתחת לגיל 55. בשנה זו הגיל הממוצע בעת אבחנה בקרב גברים יהודים היה 70.4 בדומה לגיל הממוצע בקרב נשים יהודיות (70.5). בקרב גברים ערבים הגיל הממוצע בעת אבחנה היה 65.8 ו-64.6 בקרב נשים ערביות.

סרטן הריאה אחראי ל-9.8% מכלל מקרי הסרטן החדשים בישראל ול-16.2% מכלל הפטירות מסרטן. גורם הסיכון העיקרי לסרטן הריאה הוא עישון פעיל וכפוי. הרוב המוחלט של מקרי סרטן הריאה (80%-90%) מאובחן בחולים שמעשנים או שעישנו בעבר. נכון לשנת 2020, אחוז המעשנים בישראל בגילאי 15 ומעלה הוא 16.4%, מעט גבוה יותר מהשיעור במדינות ה-OECD שעמד על 16.1%.

בהשוואה בינלאומית, מתוך 186 רישומי סרטן אזוריים וארציים שמדווחים לארגון הבריאות העולמי, ישראל נמצאת במקום ה-42 מבחינת היארעות סרטן הריאה ובמקום ה-66 בתמותה ממנו.

פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות: "בגברים ערבים נצפה הסיכון הגבוה ביותר לסרטן הריאה, מה שמשקף, בין היתר, שיעורי עישון גבוהים. עישון סיגריות פעיל וסביל הוא גורם סיכון מרכזי למחלה ואפשר להניח שהמגמות הנצפות משקפות בין היתר פעילות להפחתת ומניעת עישון הכוללת חקיקה שאותה הוביל משרד הבריאות ואת פירות הצלחתה רואים כעת".

נושאים קשורים:  סרטן ריאה,  תחלואה,  תמותה,  עישון,  חדשות,  משרד הבריאות,  פרופ' ליטל קינן-בוקר
תגובות