מחקרים

טיפול עם פמברוליזומב בחולים עם סרטן ריאות מסוג NSCLC

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי טיפול מונותרפי קו ראשון עם פמברוליזומאב הינו בעל תוצאי שרידות עדיפים על תוצאי טיפול עם כימותרפיה

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Oncology ביקשו החוקרים לבחון את התוצאים של 5 שנות מחקר שלב IIIי(KEYNOTE-042 study). במחקר זה נכללו מטופלים עם סרטן ריאות מקומי-מתקדם/ גרורתי מסוג non-small-cell lung cancerי(NSCLC) נעדרי שינויים ב-EGFR/ALK ועם רמות גידוליות פרופורציונליות (tumor proportion score – TPS) של PD-L1 של 1% ומעלה. הנבדקים טופלו עם פמברוליזומאב במינון של 200 מ"ג פעם ב-3 שבועות (35 מחזורים) או לחילופין עם כימותרפיה (קרבופלטין + פקליטקסל/ פמטרקסד) למשך 4-6 מחזורים עם אופציה לתוספת פמטרקסד כטיפול אחזקתי.

התוצא העיקרי של מחקר זה היה השרידות הכוללת (Overall Survival – OS). המטופלים רובדו לפי רמות יחסיות של PD-L1 (TPS ≥ 50%, ≥ 20% ו-≥ 1%). חולים אשר השלימו 35 מחזורים של פמברוליזומאב והיו במצב של לכל הפחות מחלה יציבה (stable disease), יכלו להתחיל קורס נוסף של פמברוליזומאב, וזאת עד להתקדמות מחלתם. סך הכל נכללו במחקר הנוכחי 1,274 חולים (637 בקבוצת פמברוליזומאב ו-637 בקבוצת הכימותרפיה).

תוצאות המחקר הדגימו כי זמן המעקב החציוני עמד על 61.1 חודשים (50.0-76.3). בהשוואה לקבוצת הכימותרפיה, קבוצת הטיפול עם פמברוליזומב הדגימה תוצאי OS טובים יותר, וזאת באופן בלתי תלוי לרמות  TPS (יחס סיכונים [רווח בר-סמך 95%] עבור TPS ≥ 50%, 0.68 [0.57-0.81], TPS ≥ 20%, 0.75 [0.64-0.87], TPS ≥ 1%, 0.79 [0.70-0.89]). ערכי ה-OS ל-5 שנות טיפול עם פמברוליזומב עמדו על 21.9%, 19.4% ו-16.6%, בהתאמה. לא זוהו רעילויות חדשות. שיעורי התגובה האובייקטיבית של 102 חולים אשר השלימו 35 מחזורים של טיפול עם פמברוליזומאב ושל 33 חולים אשר קיבלו קורס נוסף של התרופה עמדו על 84.3% ו-15.2%, בהתאמה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי טיפול מונותרפי קו ראשון עם פמברוליזומאב הדגים תועלת קלינית עדיפה על טיפול עם כימותרפיה, וזאת לאחר 5 שנות מעקב ובמטופלים עם NSCLC מקומי מתקדם/גרורתי נעדרי מוטציה ב-ב-EGFR/ALK וחיוביים ל-PD-L1.

מקור:

Five-Year Outcomes With Pembrolizumab Versus Chemotherapy as First-Line Therapy in Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer and Programmed Death Ligand-1 Tumor Proportion Score ≥ 1% in the KEYNOTE-042 Study. Gilberto de Castro Jr, Iveta Kudaba, Yi-Long Wu, Gilberto Lopes, Dariusz M. Kowalski, Hande Z. Turna, Christian Caglevic, Li Zhang, Boguslawa Karaszewska, Konstantin K. Laktionov, Vichien Srimuninnimit, Igor Bondarenko, Kaoru Kubota, Rinee Mukherjee, Jianxin Lin, Fabricio Souza, Tony S.K. Mok, and Byoung Chul Cho. Journal of Clinical Oncology

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  פמברוליזומאב,  NSCLC,  שרידות,  כימותרפיה
תגובות