סקירה

חידושים ועדכונים בנושא סרטן שד חיובי לקולטנים להורמונים מכנס סן אנטוניו לשנת 2023

בכנס הוצגו מספר מחקרים חשובים העוסקים בטיפול בסרטן שד הורמונלי בשלב המוקדם והגרורתי

מאת פרופ' שני פאלוך שמעון, מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי "הדסה"

סוגי סרטן השד נחלקים לשלוש קבוצות לפי המאפיינים הביולוגים של הגידול, סרטן שד המאופיין עם ביטוי יתר של קולטנים לאסטרוגן ו/או פרוגסטרון הוא הסוג השכיח ביותר ומהווה כ 70% מכלל מקרי סרטן השד. לסרטן שד הורמונלי שיעורי הישרדות גבוהים אך עדיין ישנן מטופלות סרטן שד מוקדם החוות הישנות מחלה תוך כדי הטיפול האנדוקריני המשלים או אחריו.

בכנס סן אנטוניו שהתקיים בדצמבר 2023 הוצגו לראשונה ממצאים ממחקר ה-INAVO120, מחקר פאזה III, אשר בחן את היעילות והבטיחות של אינבוליסיב לעומת פלסבו בשילוב עם פלבוציקליב ופולבסטרנט כקו טיפול ראשון ב-325 מטופלות סרטן שד מסוג -HR+/HER2 עם מוטציה ב-PIK3CA שהתקדמו תוך כדי הטיפול האנדוקריני האדג'ובנטי או עד 12 חודשים לאחר סיום הטיפול האנדוקריני האדג'ובנטי.

מוטציות במסלול PI3K/AKT/mTOR שכיחות בסרטן שד ומובילות לעמידות לטיפול הורמונלי. מוטציה ב-PIK3CA קיימת בכ-40% ממטופלות סרטן שד החיובי לקולטנים להורמונים. מטופלות עם חזרת מחלה מהירה ועם מוטציה ב-PIK3CA הן בעלות פרוגנוזה גרועה יחסית ועם אופציות טיפוליות מוגבלות.

אינבוליסיב הניתן במתן פומי הוא מעכב PI3K הנקשר בצורה סלקטיבית ל-PI3K בתת יחידה אלפא. לאינבוליסיב מנגנון פעולה ייחודי, מעבר להיותו מעכב PI3K הוא מוביל לדגרדציה של חלבון PI3K. תרופות נוספות ממשפחת מעכבי ה-PI3K/AKT/mTOR הדגימו יעילות במחקרים קליניים בסרטן שד גרורתי.

מחקר INAVO120 השיג את מטרתו הראשונית והדגים כי מתן אינבוליסיב בשילוב פלבוציקליב ופולבסטרנט הביא לשיפור משמעותי סטטיסטי וקליני בשיעור השרידות החציונית ללא התקדמות מחלה (mPFS) עם רווח אבסולוטי של 7.7 חודשים (15.0 לעומת 7.3 חודשים) והפחתה של 57% בסיכון להתקדמות מחלה או מוות (HR 0.43 (0.32, 0.59) p<0.0001).

כבר באנליזת הביניים הראשונה של המחקר הודגם שיפור בשרידות הכוללת עם הפחתה לסיכון בתמותה של 36% (HR 0.64 (0.43, 0.97) p=0.0338), אך ללא מובהקות סטטיסטית עקב זמן מעקב קצר ומספר קטן של אירועי תמותה. בנוסף שיעור התגובה הכוללת (ORR) בזרוע המחקר עמד על 58.4% לעומת 25% בזרוע הביקורת עם 7 מקרים של תגובה מלאה (CR) לעומת מקרה אחד בלבד בזרוע הביקורת.

בהיבט בטיחות- למרות ששיעור תופעות הלוואי במשלב עם אינבוליסיב היה גבוה מאשר בקבוצת הביקורת, הניסיון שנצבר עם תרופות אחרות ממשפחת מעכבי ה-PI3K מסייע להתמודד כיום עם תופעות הלוואי ולראיה, שיעור הפסקת הטיפול בקבוצת האינבוליסיב כתוצאה מתופעות לוואי היה 6.8% בלבד בעוד שבמחקרים קודמים עם מעכבי PI3K, לעיתים שיעור הפסקת הטיפול כתוצאה מתופעות לוואי עמד על עשרות אחוזים. בנוסף, במחקר לא ניתן פרה-מדיקציה למניעת והפחתת תופעות הלוואי.

נכון להיום אינבוליסיב אינו מאושר על ידי ה-FDA כטיפול קו ראשון בסרטן שד גרורתי מסוג HR+ אך כאשר האישור יתקבל ולאור תוצאות המחקר החיוביות, המשלב עם אינבוליסיב יכול להוות סטנדרט טיפולי חדש למטופלות סרטן שד מסוג HR+ עם מוטציה ב-PIK3CA עם חזרת מחלה מהירה.

עוד הוצג בכנס עדכון ממחקר 3-MONARCH, מחקר פאזה III אשר בחן את היעילות של אבמציקליב ומעכבי ארומטז בהשוואה למעכבי ארומטז בלבד בקו הראשון ב-493 מטופלות עם סרטן שד גרורתי מסוג -HR+/HER2 לאחר גיל הפסקת הווסת.

אבמציקליב הוא ממשפחת מעכבי חלבון קינאז תלוי ציקלין, CDK4/6, נכון להיום שלוש תרופות ממשפחה זו מאושרות לשימוש בסרטן שד הורמונלי גרורתי.

בכנס הוצגו תוצאות ההישרדות הכוללת הסופית לאחר 8 שנות מעקב והודגם שיפור משמעותי קליני עם יתרון מספרי של 13.1 חודשים בשיעור ההישרדות הכוללת לעומת קבוצת הביקורת - 66.8 חודשים לעומת 53.7 חודשים, אך לא הושגה מובהקות סטטיסטית (HR 0.804 (0.637 - 1.015) p=0.0664). חלק מההסבר לכך כרוך בתכנון הסטטיסטי של המחקר, המספרים האבסולוטים כמעט זהים למחקר עם ריבוציקליב, בו היה מובהקות סטטיסטית לתוצאות.

בנוסף לממצאים ממחקרים בסרטן שד הורמונלי גרורתי הוצגו ממצאים ממחקר ה-NATALEE אשר בחן את היעילות והבטיחות של תרופה אחרת ממשפחת מעכבי 4/6 CDK, ריבוציקליב, בשילוב עם מעכבי ארומטז בכ- 5,000 מטופלות סרטן שד מסוג HR+ בשלב מוקדם של המחלה - שלב 2 ושלב 3. קבוצת הביקורת במחקר קיבלה מעכבי ארומטז בלבד. לאחר מעקב חציוני של 33 חודשים הודגם כי הטיפול עם ריבוציקליב הוביל לשיפור מובהק של 3.1% בשרידות ללא הישנות מחלה חודרנית (IDFS): שיעור המטופלות ללא הישנות מחלה חודרנית לאחר 3 שנים עמד על 90.7% בקבוצת הריבוציקליב לעומת 87.6% בקבוצת הביקורת.

ממצאי המחקרים שהוצגו בכנס מדגישים את החשיבות של טיפולים חדשניים לסרטן שד מסוג HR+ על שלביו השונים ואת העובדה כי טיפול מותאם אישית יכול לשנות את מהלך המחלה ואת הפרוגנוזה של מטופלות סרטן השד.

מוגש מטעם חברת רוש פרמצבטיקה ישראל

המידע המוצג מוגש לשירותכם כעדכון מדעי ואולם אין בו בכדי לעודד או להשפיע על שימוש בתכשיר כלשהו ו/או שלא בהתאם לתנאי רישומו. כמו כן, ייתכן שהתוכן יכלול מידע בנוגע לתכשירים שאינם רשומים בישראל ו/או להתוויות שאינן מאושרות לתכשירים שיוצגו. למידע הקובע בקשר לתכשיר כזה או אחר יש לפנות לעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות אותו ניתן למצוא באתר.

רפרנסים:

1. Fillbrunn et al, PIK3CA mutation status, progression and survival in advanced HR + /HER2- breast cancer: a meta-analysis of published clinical trials. BMC Cancer. 2022 Sep 21;22(1):1002.

2. INAVO120 primary analysis, SABCS 2023, presented by Komal L. Jhaveri

3. MONARCH 3 Final overall survival results, SABCS 2023, presented by Matthew P Goetz

4. MONALEESA-2 Overall Survival, Hortobagyi et al. N Engl J Med 2022; 386:942-950

5. MONALEESA-7 Overall Survival, Im et al.N Engl J Med 2019; 381:307-316

נושאים קשורים:  סקירה,  סרטן השד,  HER2,  כנס סן אנטוניו