מחקרים

החשיבות של מוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1 ב-circulating tumor DNA

לפי המחקר, היעילות של אבמציקליב ופולווסטרנט אינה מושפעת ממוטציות בגנים PIK3CA או-ESR1. הטיפול מוביל לשיפור בשרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה

סרטן השד (צילום: שאטרסטוק)

מחקרים קודמים הדגימו כי מוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1 קשורות בעמידות לטיפול אנדוקריני בגידולי שד מתקדמים חיוביים לקולטני הורמונים ושליליים ל-HER2י(-HR+, HER). עיכוב של CDK4 ו-CDK6 מהווה אסטרטגיה אפשרית להתמודדות עם עמידות אנדוקרינית בחולות עם גידולי שד ומוטציות ב-PIK3CA ו-ESR1. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Clinical Cancer Research חוקרים ביקשו לבחון את היעילות של אבמציקליב יחד עם פולווסטרנט בחולות עם וללא מוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1 אשר השתתפו במחקר ה-MONARCH 2.

מחקר ה-MONARCH2 הינו מחקר בינלאומי, אקראי וכפול סמיות מסוג פאזה 3. במחקר ניתן טיפול עם אבמציקליב ופולווסטרנט לחולות עם גידולי שד מתקדמים חיוביים לקולטני הורמונים ושליליים ל-HER2. החולות חולקו באופן אקראי ביחס של 2:1 לזרוע התערבות וזרוע אינבו. התוצאים שנבדקו כללו שרידות ללא התקדמות מחלה, שרידות כוללת ותוצאים נוספים בחולות עם וללא מוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1 הניתנות לגילוי בבדיקת ctDNA לפני תחילת הטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי אבמציקליב ופולווסטרנט משפרות שרידות ללא התקדמות מחלה לעומת אינבו ופולווסטרנט הן במטופלות עם PIK3CA מזן הבר והן במטופלות עם גן מוטנטי. כמו כן, הטיפול הוביל לשיפור בשרידות ללא התקדמות מחלה הן במטופלות עם ESR1 מזן הבר והן ב-ESR1 מוטנטי. תוצאים נוספים כדוגמת שרידות כוללת השתפרו לאחר הטיפול עם אבמציקליב ופולווסטרנט ללא תלות בסטטוס המוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1.

החוקרים סיכמו כי היעילות של אבמציקליב ופולווסטרנט אינה מושפעת ממוטציות בגנים PIK3CA ו-ESR1. הטיפול מוביל לשיפור בשרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה. השיפור שנצפה בשרידות ללא התקדמות מחלה היה גבוה מספרית (ללא מובהקות סטטיסטית) בחולות עם מוטציה בגנים PIK3CA ו-ESR1 לעומת חולות עם גנים מזן הבר.

למידע נוסף על ורזניו בסרטן שד מוקדם לחץ כאן
למידע נוסף על ורזניו בסרטן שד גרורתי לחץ כאן 

מקור:

Tolaney SM, Toi M, Neven P, Sohn J, Grischke EM, Llombart-Cussac A, Soliman H, Wang H, Wijayawardana S, Jansen VM, Litchfield LM, Sledge GW. Clinical Significance of PIK3CA and ESR1 Mutations in circulating tumor DNA: Analysis from the MONARCH 2 Study of Abemaciclib Plus Fulvestrant. Clin Cancer Res. 2022 Feb 4: Clin. Can. Res. 3276.2021. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3276. Epub ahead of print. PMID: 35121623.

PP-AL-IL-0609

In Early Breast Cancer

Verzenio in combination with endocrine therapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) negative, node positive early breast cancer at high risk of recurrence.

In pre- or perimenopausal women, aromatase inhibitor endocrine therapy should be combined with a luteinising hormone-releasing hormone (LHRH) agonist.

In Advanced or Metastatic Breast Cancer

VERZENIO (abemaciclib) is indicated:

  • in combination with a non-steroidal aromatase inhibitor as initial endocrine-based therapy for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer.
  • in combination with fulvestrant for the treatment of women with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy.
  • as monotherapy for the treatment of adult patients with HR-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer with disease progression following endocrine therapy in the metastatic setting and prior chemotherapy in the metastatic setting including taxane in adjuvant or metastatic setting.

Verzenio should not be used in women after prior treatment with cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4 and CDK6) inhibitor.

For further information please refer to MOH approved leaflets

בחסות חברת אלי לילי

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  אמבציקליב,  פולווסטרנט,  מוטציות